sâmbătă, iunie 15, 2024

Ultima ora

Sport

Curtea de Apel Craiova a respins sesizarea Curţii Europene de Justiţie pe tema MCV

Curtea de Apel Craiova a anulat decizia Tribunalului Olt de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe tema Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

Tribunalul Olt admisese cererea asociației Forumul Judecătorilor din România de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care trebuie să spună dacă România e obligată să respecte recomandările din MCV al Comisiei Europene (CE).

Camera de Consiliu: Respinge cererea de sesizare a CJUE cu întrebările preliminare formulată de intimata Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, ca inadmisibilă. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor OUG 77/2018, invocată de intimată, ca inadmisibilă. Respinge cererea de suspendare a judecăţii prezentei cauze formulată de intimată şi întemeiată pe dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 indice 1 CPC. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de strămutare, invocată de intimată prin întâmpinare. Admite cererea de strămutare formulată de petenta Inspecţia Judiciară. Strămută judecarea cauzei ce face obiectul dos.nr.2260/104/2018 de la Tribunalul Olt -Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal la Tribunalul Mehedinţi- Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Păstrează actele de procedură îndeplinite. Cu drept de recurs în termen de 48 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Craiova. Definitivă în ceea ce priveşte celelalte petite.
Document: Hotarâre  2/2019  06.02.2019”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Craiova.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Decizia Tribunalului Olt a fost dată marţi, 29 ianuarie, după ce Asociația Forumul Judecătorilor din România (FJR) a solicitat instanțelor de judecată să adreseze câteva întrebări Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu obligativitatea respectării de către România a recomandărilor din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare (MCV) al Comisiei Europene (CE).

FJR a solicitat acest lucru în cadrul unui proces de la Tribunalul Olt în care asociaţia contestă numirea de către Guvern a conducerii interimare a Inspecției Judiciare (IJ) prin ordonanță de urgență.

Asociația profesională a magistraților a motivat că România, membru UE, trebuie să respecte recomandările Comisiei Europene potrivit cărora Bucureștiul este obligat să stopeze de îndată procedurile de revocare a înalților magistrați, iar Guvernul nu trebuie să interfereze cu competețele CSM și să fi numit conducerea interimară a IJ prin ordonanță de urgență.

Cele patru întrebări pe care FJR îi cere Tribunalului Olt să le adreseze CJUE

Prima întrebare: Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o instituție a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene? (…)

A doua întrebare: Conținutul, caracterul și întinderea temporală a Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerințele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul român? (…)

A treia și a patra întrebare: Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul obligației statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o protecție juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanții ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influența politică asupra desfășurării procedurilor disciplinare, cum ar fi desemnarea directă de către Guvern a conducerii Inspecției Judiciare, chiar și cu titlu provizoriu?

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul obligației statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate și în rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, în cazul unor proceduri de desemnare directă de către Guvern a conducerii Inspecției Judiciare, chiar și cu titlu provizoriu.

Politica