duminică, iunie 23, 2024

Ultima ora

Sport

OLT. Finanţare de la Guvern pentru Sărbătoarea iilor din Cezieni, în anul Centenarului

Sărbătoarea iilor din Cezieni primește 570.000 de lei pentru Centenarul Marii Uniri, după ce Comitetul interministerial din Guvern a aprobat primele 99 de proiecte cu finanțare din bani publici.

În cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar desfășurat luni, 23 aprilie 2018, la Palatul Victoria, a fost prezentată nota de informare cu privire la proiectul de Ordin al ministrului culturii și identității naționale pentru aprobarea Ghidului privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Informații privind criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, organizarea şi funcţionarea comisiilor, modalitatea de analiză și selecție, de soluționare a contestațiilor, precum și detalii privind organizarea sesiunii de selecţie se regăsesc în Ghidul privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale și postat pe site-ul Ministerului.

„Facem precizarea că pentru această sesiune a fost propusă alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, din suma totală de 150.000.000 lei aflată la dispoziţia MCIN pentru  manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial, suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, fiind în cuantum de 5 milioane de lei. Reamintim că în data de 21 martie 2018, Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență prin care s-a creat cadrul legal pentru buna desfășurare a proiectelor și manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Mai mult, pentru a elimina eventualele neclarități cu privire la categoriile de beneficiari, s-a introdus prin actul normativ menționat și posibilitatea legală pentru finanţarea proiectelor derulate de către organisme neguvernamentale. Considerăm importantă implicarea acestora și asigurarea unei competiții libere și transparente pentru întreaga societate”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Tot în ședința Comitetului Interministerial din data de 23 aprilie 2018 au fost supuse spre aprobare, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură regională/judeţeană/locală, lista de manifestări, acțiuni și proiecte cu anvergură națională / internațională pentru care au fost solicitate instituţiilor publice clarificări suplimentare, potrivit informării prezentate de ministrul culturii şi identităţii naţionale în şedinţa Comitetului Interministerial din data de 23 martie, precum și lista de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial cu anvergură națională / internațională, proiecte înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ulterior datei de 23 martie.

Politica