miercuri, aprilie 17, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Craiova, oraşul firmelor mici

Majoritatea firmelor din Craiova au sub 50 de angajaţi, reiese din raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului în anul 2017.

Potrivit acestui raport, unităţile active din Craiova au avut o evoluţie ascendentă de la 9947 unităţi active, la începutul anului 2016, la 9957 unităţi active la începutul anului 2017.

„După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2017, marea majoritate a unităţilor (9740) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 97,8% (97,9% la începutul anului 2016), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,2% (2,1 la începutul anului 2016) din totalul unităţilor active.

Policlinica Buna Vestire Craiova

IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active atât la începutul anului 2017, cât şi la începutul anului 2016″, se arată în raport.

Mai bine de jumătate dintre firme au activităţi în industrie. Mai exact, 56,9% din totalul unităţilor active se regăseşte în industria prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice. Tot ramura industriei deţine cea mai mare pondere în cifra de afaceri înregistrată anul trecut.

„Cifra de afaceri, obţinută de cele 9957 unităţi active a fost de 22.504.812,9 mii lei, ceea ce înseamnă în medie 2.260,2 mii lei pe o unitate activă faţă de 2.259,7 mii lei pe o unitate activă la începutul anului 2016. Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deţin ramurile aparţinătoare industriei cu 44,3% (faţă de 49,3% la începutul anului 2016), comerţului cu ridicata şi cu amănuntul cu 39,1% (faţă de 36,8% la începutul anului 2016) şi construcţiilor cu 4,0% (faţă de 4,7% la începutul anului 2016). O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria prelucrătoare cu 63,7%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier (64,6%), fabricarea echipamentelor electrice (7,8%), fabricarea băuturilor (5,4%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3,5%) ş.a. Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2017, a fost de 66,3%, comparativ cu începutul anului 2016, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 65,2%. La începutul anului 2017 cele 85.972 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au realizat în medie o cifră de afaceri de 262 mii lei pe persoană. După clasele de mărime, la începutul anului 2017, 33,5% din personalul ocupat se regăsea în întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), 23,0% în întreprinderile mici (10 – 49 salariaţi), 24,1% în microîntreprinderi (până la 9 salariaţi), iar 19,4% în întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi). Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2017 a fost de 1.407.718,8 mii lei ceea ce reprezintă 141 mii lei pe o unitate activă”, se mai arată în raportul primarului.

Potrivit aceluiaşi document, la începutul anului 2017 din totalul investiţiilor brute 51,6% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (42,1% la începutul anului 2016).

95 mii de angajați și aproape 70 mii pensionari

În ceea ce priveşte numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, acesta a crescut la începutul anului 2017 cu 1169 persoane faţă de începutul anului 2016, ajungând la 95.387 persoane.

Conform datelor prezentate în raportul menţionat, ponderea cea mai mare o au salariaţii din comerţ (24,7%), urmaţi de cei din industrie (23,7%), sănătate şi asistenţă socială (8,9%), învăţământ (7,8%), construcţii (6,4%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,4%).

Numărul şomerilor din Craiova ar fi scăzut. Astfel, la sfârşitul anului 2017, conform datelor furnizate Primăriei de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1845 persoane, în scădere cu 534 persoane comparativ cu sfârşitul anului 2016, se menţionează în document, notându-se că, din totalul şomerilor 1050 persoane sunt de sex feminin (cu 264 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2016).

Aproape 70 mii dintre craioveni sunt însă pensionari. „În cursul anului 2017, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată 69.032 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de aproximativ 82.780.903 lei/lună. Totodată, în cursul anului 2017 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 6.646.524 lei, pentru 2213 persoane decedate cu domiciliul în municipiul Craiova”, se mai arată în raportul primarului.

Politica