marți, iunie 18, 2024

Ultima ora

Sport

Discuții pentru organizarea învăţământului profesional dual

Reprezentanţii mai multor societăţi de pe platforma industrială a Slatinei au avut, la începutul săptămânii, o întâlnire cu reprezentanţii ISJ Olt pe tema organizării şi susţinerii unor clase de învăţământ profesional dual.

Potrivit unui comunicat remis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, la întâlnirea organizată la sediul instituţiei au participat reprezentanţi ai Pirelli Tyres România, TMK-Artrom, Bekaert, Vimetco Extrusion, Alro, dar şi conducerea ISJ Olt, preşedintele Comitetului Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social, coordonatorul regional al Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, alături de directorii Colegiilor Tehnice Metalurgic şi „Alexe Marin” din Slatina.

Reprezentanţii operatorilor economici au fost informaţi cu privire la: organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional dual, calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, calificările care pot fi şcolarizate la cele două colegii tehnice din Slatina, modul în care se pot implica în pregătirea elevilor şcolarizaţi prin învăţământul profesional dual.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Învăţământul profesional dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

În acest an şcolar, funcţionează deja o clasă de învăţământ profesional dual, la Colegiul Metalurgic Slatina, susţinută de Alro. Cei 28 de elevi fac practică la agentul economic, care pe lângă o bursă de 200 de lei le acordă şi o masă caldă. În plus, ei primesc încă 200 de lei de la Ministerul Educaţiei.

Politica