duminică, iulie 21, 2024

Ultima ora

Sport

Noul an aduce job-uri în Primăria Severin

 

Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante.

Posturile scoase la concurs sunt: inspector clasa I, grad principal – Serviciul încasare şi administrare bază de date – 2 posturi; inspector clasa I, grad asistent – Serviciul încasare şi administrare bază de date; consilier juridic clasa I, grad principal – Compartiment juridic; consilier clasa I, grad superior – Biroul autoritate tutelară, soluţionare petiţii arhivă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale  prevăzute de art. 54 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

inspector clasa I, grad principal – Serviciul încasare şi administrare bază de date – 2 posturi:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţăştiinţe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

inspector clasa I, grad asistent – Serviciul încasare şi administrare bază de date:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţăştiinţe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.

consilier juridic clasa I, grad principal – Compartiment juridic:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţăştiinţe juridice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

consilier clasa I, grad superior – Biroul autoritate tutelară, soluţionare petiţii arhivă:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – filologie;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

30 ianuarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere  la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând  pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin, din str. Mareşal Averescu, nr. 2, judeţul Mehedinţi, telefon: 0252/314.379, interior 114.

Angajator:  Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin

Tip angajator:Primării

Categoria postului:Funcţie publică

Judeţ:Mehedinţi(vezi pe hartă)

Tipul postului:Permanent

Nivelul postului:Funcţii de execuţie

Termen expirare:  13 zile

Politica