Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Prefectura: Judeţul Mehedinţi a primit bani de la Guvern, la rectificare

Publicat

pe

Prefectura Mehedinţi a emis un comunicat de presă în care informează că judeţul a primit bani de la Guvern la rectificarea bugetară. Aceasta în condiţiile în care preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, Aladin Georgescu, a declarat, zilele trecute, că judeţul nu a primit niciun leu.

Iată ce spune Prefectura: Pentru corecta informare a cetăţenilor din judeţul Mehedinţi, ca urmare a unor articole apărute în mass media locală, Instituţia Prefectului judeţului Mehedinţi face următoarele precizări. La prima rectificare de buget din acest an, în toate judeţele ţării, sumele au fost direcţionate cu precădere către domeniile Sănătate, Educaţie şi Drepturi Sociale, considerate priorităţi de către Guvern. Astfel, potrivit Ordonanţei nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2016, judeţului Mehedinţi i-au fost repartizate următoarele sume: 248 mii lei pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli; 528 mii lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 68 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoanele vârstnice; 41 mii lei pentru finanţarea a 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat diferenţele salariale şi pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016; 303 mii lei – sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011”, se arată într-un comunicat de presă emis de Cancelaria Prefectului.

În acelaşi document se mai precizează că, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2016, judeţul Mehedinţi a primit 536 mii lei pentru plata a 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat diferenţele salariale şi pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016; 3.125 mii lei – sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011; 1.839 mii lei – sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuie plătite până la data de 31.12.2015, potrivit legii; 18.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoanele vârstnice.

De asemenea, primăriile vor primi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale (UAT), inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor la data de 30 iunie 2016.   Sumele prevăzute la art 55, pct. b din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 se repartizează în funcţie de centralizarea pe judeţe până la data de 31 octombrie 2016. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor analiza cererile în termen de maxim 2 zile lucrătoare, le vor centraliza şi le vor transmite către Ministerul Finanţelor Publice pentru a solicita repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016. Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei de 450 000 mii lei”, potrivit Cancelariei Prefectului Judeţului Mehedinţi

Reprezentanţii Prefecturii mai arată că sumele vor fi utilizate exclusiv pentru stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi a celor care fac obiectul eşalonării sau amânărilor la plată cuprinse în certificatele de atestare fiscală la data de 30 iunie 2016 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale UAT-urilor; pentru stingerea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice; pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante ale UAT-urilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.

Sumele alocate potrivit prezentei ordonanţe neutilizate până la data de 28 noiembrie 2016 se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice până la data de 5 decembrie 2016 în vederea retragerii lor, se mai menţionează în document.