Conecteaza-te cu noi

Oltenia

AJOFM Mehedinţi, informare pentru tinerii absolvenţi

Publicat

pe

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar din promoţia 2016 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi ca şomer neindemnizat într-o primă fază, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor. Dacă termenul de 60 de zile menţionat anterior nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare, după acest termen pentru a fi înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizaţia de şomaj.

O situaţie aparte este reprezentată de categoria absolvenţilor claselor terminale care nu promovează sau nu participă la examenul de bacalaureat. Aceştia trebuie să se prezinte, în mod obligatoriu, până cel mai tîrziu în data de 2 august 2016 pentru a depune primul dosar de şomer neindemnizat, deoarece, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr 5.079/31.08.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016. Dacă acest termen nu este respectat, persoanele menţionate anterior pierd dreptul de a mai primi indemnizaţia de şomaj. Adeverinţa de absolvire a claselor terminale trebuie să conţină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, pentru cei care nu au participat la examenul de bacalaureat sau care nu au promovat examenul de bacalaureat pentru a avea timpul necesar prezentării şi depunerii dosarului de şomer neindemnizat la sediul instituţiei noastre.

Actele necesare fiecărui absolvent ai instituţiilor de învăţământ pentru depunerea dosarului de şomer neindemnizat sunt :

– cartea de identitate, original şi copie xerox ;

– certificatul de naştere, original şi copie xerox ;

– adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “APT MUNCĂ” ;

– diplomă, certificat de studii, adeverinţă, după caz, eliberată, în condiţiile legii, de una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, original şi copie xerox ;

– dosar cu şină .

Informaţii suplimentare pot fi obtinute de la sediul AJOFM Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr 3, telefon 0252 / 319029.

 

Continue Reading

© 2021. Toate drepturile rezervate.