Conecteaza-te cu noi

Oltenia

AJOFM Dolj, informații pentru absolvenți

Publicat

pe

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj informează absolvenții instituțiilor de învățământ promoția 2016 că pot beneficia de servicii gratuite de ocupare (informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită ), precum și de facilități financiare,dacă se înregistrează la agenţiile locale / punctele de lucru din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii.De asemenea absolvenții care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrați la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă pot beneficia de indemnizația de șomaj.

Procedura de înregistrare în evidențele A.J.O.F.M. Dolj și solicitare a indemnizației de șomaj în cazul absolvenților presupune parcurgerea a doua etape:

 • Înscrierea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.Pentru acest pas sunt necesare următoarele documente:

actul de identitate (original și copie);

actul de absolvire eliberat de instituția de învățământ;

adeverință medicală cu mențiunea apt muncă/clinic sănătos.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă se poate face în termen de maximum 60 de zile de la data absolvirii studiilor, fiind o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii ulterioare a indemnizației de șomaj.Absolvenții care nu se înregistrează în termen de 60 zile de la data absolvirii pierd dreptul de a beneficia de indemnizația de șomaj, însă se pot înregistra pentru a putea beneficia de serviciile gratuite de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită.

Important ! În cazul absolventilor de liceu promoţia 2016 data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 -2016 este 03.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat (conform Ordinului MECS 4.496 / 13.07.2015 privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare).

Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM Dolj în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență ( data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

 • Solicitarea indemnizației de șomaj în cazul absolvenților este posibilă după expirarea termeneului de 60 zile de la data absolvirii prevăzut de lege pentru a se încadra în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Indemnizația de șomaj se acordă pe baza unei cereri completată și semnată de absolvent, care va fi însoțită de următoarele documente:

 •  Planul de mediere emis la înregistrarea în evidențele AJOFM;
 • Actul de identitate (original și copie);

 • Certificat de naștere (original și copie);

 • Certificat de căsătorie – dacă este cazul (original și copie);

 • Adeverință medic cu mențiunea apt muncă/clinic sănătos sau cu eventualele restricții medicale;

 • Adeverință eliberată de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau realizeză din activități autorizate venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referința în vigoare.

Indemnizația de șomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii. Aceasta se acorda absolvenților o singura data pentru fiecare formă de învățământ absolvită, , pe o perioada de 6 luni, iar cuantumul este de 250 lei / lună.

Absolvenții care beneficiază de indemnizație de șomaj au urmatoarele obligații:

 • Să se prezinte lunar, pe baza progrămării sau ori de câte ori sunt solicitați, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

 • Să comunice în termen de 3 zile agenției orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor ( inclusiv admiterea într-o formă de învățământ);

 • Să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenție;

 • Să caute activ un loc de muncă;

 • Să înștiințeze în scris agenția cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă, numele medicului presciptor și unitatea în care funcționeaza acesta în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical.

 

Continue Reading

© 2021. Toate drepturile rezervate.