Peste 9.000 de imobile din comuna Amărăștii de Jos, intabulate

Peste 9.000 de imobile din comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru, desfășurate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, vor fi afișate joi, 05 octombrie 2023, atât la sediul primăriei comunei Amărăștii de Jos, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

Potrivit ANCPI, în urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul unității administrativ – teritoriale (UAT), în comuna Amărăștii de Jos din județul Dolj, au fost identificate 9.340 de imobile, cu suprafața totală de 4.757 de hectare. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și au început în anul 2022.

„ Foarte important este ca oamenii să verifice rezultatele lucrărilor care vor fi afișate la primărie și să depună contestații sau cereri de rectificare, în termenul de 60 de zile, dacă va fi cazul. Colaborarea acestora este importantă pentru confirmarea corectitudinii rezultatelor lucrărilor desfășurate. În acest fel vor fi evitate ulterioarele nemulțumiri”, a precizat Alin Victor Dumitrescu, directorul OCPI Dolj.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, opt au fost cadastrate integral (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești, Dioști, Giurgița), iar în alte 96 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Populare

Recomandări

Protest cu pudră de cacao și noroi aruncate pe bazilica Sfântul Marcu din Veneţia

Activişti pentru climă au folosit extinctoare de incendiu pentru...