Drumul Ford – DEx 12 a fost desenat

Proiectul pentru construcția șoselei de legătură Ford (DN6) – drum expres Craiova – Pitești a fost finalizat. Conform cerințelor beneficiarului, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – DRDP Craiova, proiectantul a desenat patru variante de execuție, din care CNAIR va trebui să o aleagă pe cea mai viabilă.
În prealabil, spune purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova, Cristian Tudor, documentația va trebui verificată și avizată de o comisie tehnică locală, după care va fi transmisă CNAIR, procedură care se estimează a fi finalizată până la sfârșitul săptămânii viitoare.
Dosarul conține o mulțime de lucrări de specialitate: studiu de trafic, studiu de traseu, studiu hidrologic și hidraulic detaliat, studii geotehnice detaliate, studii topografice detaliate, studiu arheologic preliminar (diagnosticul arheologic), conectarea rețelei locale de drumuri, investigații de teren complete, identificarea suprafețelor de teren afectate, inclusiv de lucrările de relocare/protecție a utilităților publice și furnizarea de planuri detaliate și informații privind proprietarii, analiză cost-beneficiu și analiza multicriterială, obținerea avizelor și acordurilor necesare, actualizarea studiilor de impact asupra mediului, proiect tehnic la nivel de detalii de execuție pentru relocarea utilităților.
În privința traseelor identificate, DRDP precizează la acest moment doar că este vizată amenajarea unei legături cu plecare de la uzinele Ford și racordare la tronsonul I al DEx12 Craiova – Pitești, celelalte informații – schițe, planșe etc. – rămânând nepublicabile până la faza atribuirii contractului de execuție, din motive lesne de înțeles, având în vedere că, în oricare dintre variantele propuse, ruta ar putea traversa teritoriul administrativ al mai multor comune: Pielești, Cârcea, Ghercești și Robănești.

Populare

Recomandări

Protest cu pudră de cacao și noroi aruncate pe bazilica Sfântul Marcu din Veneţia

Activişti pentru climă au folosit extinctoare de incendiu pentru...