A fost desemnat câștigătorul licitației pentru Elaborarea Studiului de Prefezabilitate Drum Găneasa (DX12) – Râmnicu Vâlcea – Tigveni(A1)

CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru elaborarea studiului de prefezabilitate al legăturii rutiere dintre Găneasa (DX12) – Râmnicu Vâlcea – Tigveni (A1).

Urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică, în cursul zilei de marți, 28.03.2023, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire pentru Elaborare Studiu de Prefezabilitate Drum Găneasa (DX12) – Râmnicu Vâlcea – Tigveni(A1).

Ofertantul desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică este SC TQM Management SRL, cu preţul de 1.199.978,55 lei fără TVA. Durata contractului de proiectare este de 8 luni de la data de începere a contractului.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Populare

Recomandări