Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova crește tariful lunar de întreținere

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova este o instituție de interes public cu o capacitate maximă de 320 locuri. În cursul anului 2022 au beneficiat de serviciile sociale din cadrul căminului un număr mediu de 295 persoane asistate. Joi, consilierii locali din Bănie urmează să voteze costului mediu lunar de întreținere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate, pentru anul 2023.

Costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul acesta, ar urma să fie de 7.040 lei/lună pentru persoanele dependente, 4.820 lei/lună/beneficiar pentru persoanele semidependente și 3.632 lei pentru persoanele care nu sunt dependente. Totodată, contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului sau susţinătorii legali în va fi în cuantum de 1.400 lei, lunar.

În anul 2022, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a avut un număr mediu de salariați de 150 persoane. Persoanele dependente si semidependente, care si-au pierdut autonomia total/partial din cauze fizice, psihice sau mentale, au costuri mai ridicate datorita cheltuielilor cu salariile personalului aferent ingrijirii lor, cu materiale de curățenie, cu energia electrica, cu apa calda și apa rece, cu pampers si șervețele umede, etc. Cheltuielile de personal/salariat/luna au fost în medie, în anul 2022, de 6.172 lei.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Până acum, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin se achita contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1.200 lei, conform HCL 32/2022, valoare care se propune a fi modificată în anul 2023, avându-se în vedere faptul că s-a majorat începând cu 01.01.2023 punctul de pensie conform OUG 168/2022, majorarea prețurilor la alimente, medicamente, materiale sanitare, utilități, astfel:

A. Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în sumă de 1.400 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea veniturilor nete personale lunare;
B. În situația în care veniturile persoanelor asistate nu acoperă cuantumul maxim de 1.400 lei/luna valoarea contribuției de întreținere se stabilește, astfel:

  • persoanele vârstnice fără susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii lunare, diferența de 40% rămânând la dispoziția persoanei vârstnice;
  • persoanele vârstnice cu susținători legali au obligația de a suporta 60% din veniturile nete proprii lunare, iar diferența pana la 1.400 lei se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar net pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea neta a salariului
    de baza minim brut pe tara garantat în plata, stabilit potrivit legii;

C. În cazul persoanelor vârstnice și a susținătorilor legali fără venituri ce nu pot achita cuantumul contribuției lunare de întreținere datorata, aceasta va fi suportata integral din bugetul local al Municipiului Craiova.

Populare

Recomandări