Lucrări pentru protejarea corpului drumului Stoenești, pe DJ 646A

muncitorii RAJDP Vâlcea execută, pe raza comunei Stoenești, pe DJ 646A, în zona Km 0+000 – 0+950, lucrări pentru protejarea corpului drumului, asigurarea scurgerii apelor și a accesului la gospodării. Sunt realizate șanțuri de pământ și betonate, dar și căi de acces către gospodării.

Tot la Stoenești, drumarii vâlceni au pus în siguranță podul de la km 5+300, prin realizarea unor lucrări de apărare de maluri, în amonte și în aval, refacerea pragurilor și pereerea cu beton a albiei. Urmează ca, anul viitor, să se execute lucrări de punere în siguranță și a podului din apropierea Primăriei, care a fost deja expertizat și pentru care s-a elaborat proiectul tehnic.

Nevoile comunitații primează pentru noi, tocmai de aceea am dat curs solicitarii acesteia de a intreprinde aceste actiuni, cu toate ca bugetul alocat acestor lucrari este unul limitat. Ne dorim sa fim eficienți si să rezolvăm cu celeritate situațiile complicate si destul de dese cu care se confrunta comunitățile vâlcene, iar aici, la Stoenești, facem investiții pentru a sprijini oamenii și pentru a raspunde nevoilor acestora.” a spus Constantin Rădulescu, președinte Consiliul Județean Vâlcea.

Populare

Recomandări