Olt. Grădiniță modernă în Dobrun, cu finanțare europeană

Potrivit unui comunicat de presă, administrația locală din comuna Dobrun, județul Olt, are ca prioritate investițiile în unităţile de învăţământ şi încearcă să creeze un mediu educațional modern pentru elevi și preșcolari. Astfel, cu fonduri atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Grădinița cu program normal din satul Dobrun a fost modernizată, extinsă și dotată cu tot ce este necesar pentru desfășurarea activităților în cele mai bune condiții.

Proiectul a avut o valoare totală de 1,02 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 808 mii de lei. Investițiile au fost derulate de Primăria comunei Dobrun în cadrul Axei prioritare 10 –  Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Operațiunea A – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Banii europeni au fost folosiți pentru extinderea și refuncționalizarea spațiului existent, dezvoltarea bazei logistice educaționale, ca suport pentru desfășurarea unui proces educativ atractiv, precum și pentru asigurarea unei performanțe energetice superioare.

Mai exact, lucrările au constat în demolarea vechiului corp B al grădiniței și construirea unei clădiri noi, cu termoizolație și tâmplărie performantă energetic. Au fost create spații pentru săli de grupă, o sală de mese, una multimedia și una pentru activități educaționale, un loc de joacă, un birou și grupuri sanitare. Noul corp a fost dotat corespunzător, cu mese și scaune pentru copii, TV Smart, DVD și sistem audio în sala multimedia.

Tot în cadrul proiectului, corpul A al grădiniței a fost modernizat, prin amenajarea unui spațiu de joacă interior, dotarea acestuia și crearea unui culoar de trecere către clădirea nou construită.

Beneficiarii investiției sunt 23 de copii din satul Dobrun, care se încadrează la ciclul preșcolar.

Populare

Recomandări