Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Primăria Craiova – plăți nelegale de 7,2 milioane lei către RAT Craiova

Publicat

pe

Prejudicii de milioane de lei au fost găsite la Primăria Craiova de Curtea de Conturi. Către RAT Craiova, societatea de transport în comun a orașului, s-au făcut plăți nelegale de peste 7,2 milioane lei.
Curtea de Conturi a publicat rapoartele de audit la autoritățile locale în urma verificărilor făcute între 31 mai și 30 iulie 2021. A fost vizată activitatea autorităților locale pe 2020. La Primăria Craiova au fost găsite prejudicii de 7.578.000 lei și abateri financiar contabile de 2.872.000 lei. Au fost constatate și venituri suplimentare de 1.270.000 lei.

În ceea ce privește prejudiciile descoperite, cea mai mare sumă – 7.264.000 lei, reprezintă plăți nelegale către RAT Craiova, făcute timp de trei ani.

„În urma analizei plăților efectuate către SC RAT SRL în anii 2019, 2020 și 2021 reprezentând compensație lunară și anuală s-a constatat faptul că plățile au fost efectuate pe baza unor facturi ce cuprind TVA, deși aceste plăți reprezentau o acoperire a costurilor efectuate de SC RAT SRL pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane”, a reținut Curtea de Conturi.

Primăria Craiova trebuie acum să recupereze prejudiciul creat bugetului local.
„Având în vedere că, la cheltuielile cu compensația aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, s-au constatat plăți nelegale în sumă de 7.263.651,28 lei, cauzate de decontarea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiuni necuprinse în baza de impozitare, conducerea entității va proceda la extinderea verificărilor în vederea stabilirii întinderii prejudiciului (inclusiv majorări de întârziere) și va dispune măsuri de recuperare a acestuia; se va clarifica situația taxei pe valoarea adăugată în valoare de 1.342.761,24 lei, aferentă facturii reprezentând compensație anuală aferentă anului 2020”, mai arată Curtea de Conturi.

Cezar Drăgoescu, consilier local al Craiovei și președinte USR Dolj, susține că plățile nelegale s-au făcut intenționat.
„Concret, Primăria Craiova a plătit TVA pentru facturi ce nu conțineau TVA. Astfel, artificial, au crescut încasările la RAT Craiova. Fără aceste 7,2 mil. lei, SC RAT Craiova intra într-o pierdere uriașă, arâtând, așa cum am spus de nenumărate ori, incompetența managementului pus de PSD în fruntea regiei.
Măsura dispusă de Curtea de Conturi pentru conducerea entității a fost de extindere a verificărilor în vederea stabilirii prejudiciului și recuperarea acestuia.
Solicităm urgentarea recuperării acestui prejudiciu având în vedere că vorbim de banul public”, a scris, pe Facebook, Cezar Drăgoescu.

Acestea nu sunt singurele probleme găsite în contabilitatea autorității locale. Între altele, Primăria Craiova este acuzată că „nu a întreprins în toate cazurile demersurile necesare în vederea recuperării creanțelor față de persoanele juridice și nici nu a luat măsuri în vederea efectuării de analize pentru identificarea cauzelor care au condus la neîncasarea (nerecuperarea) acestor creanțe”, „organul fiscal nu a inițiat măsuri de verificare a stării reale a contribuabililor care figurau în evidența fiscală ca fiind insolvabili, deși avea obligația de a efectua această verificare cel puțin o dată pe an”, ori au fost acordate scutiri la plata impozitelor și taxelor locale pentru craioveni care erau în fapt decedați.

Nereguli au fost găsite și în ceea ce privește plățile făcute către unii dintre constructori, dar au fost luate „măsuri opereative” de către conducerea Primăriei, după cum arată Curtea de Conturi.
„ (…) entitatea a procedat la scăderea din evidența contabilă a creanței în sumă de 1.052.739,35 lei reprezentând recuperare finanțare nerambursabilă pierdută ca urmare a executării și finalizării cu întârziere a lucrărilor în cadrul proiectului Business Center Sud Craiova și penalități de întârziere. Scăderea a fost efectuată în baza raportului întocmit de Direcția de Implementare și Elaborare Proiecte, aprobat de ordonatorul principal de credite delegat. De asemenea, viceprimarul UATM Craiova a solicitat Compartimentului Control Intern „instituirea unei proceduri de sistem pentru administrarea creanțelor nefiscale (de la naștere la stingere) și rolul compartimentelor în această procedură”.

Primarul Municipiului Craiova a dispus constituirea unei comisii în vederea analizei cauzelor care au condus la nerecuperarea creanței nefiscale. Prin Raportul privind ducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției primarului au fost analizate cauzele care au condus la neîncasarea (nerecuperarea) creanței nefiscale, nefiind atrasă răspunderea funcționarilor publici având în vedere împlinirea termenului de 3 ani de la data producerii pagubei prevăzut de art. 500 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Raportul a fost aprobat de ordonatorul principal de credite; (…) pentru lucrările de reparații străzi efectuate în perioada 2019-2021, executantul acestor lucrări a emis facturi storno în sumă de 6.468,82 lei pentru anul 2019, în sumă de 7.500,94 lei pentru anul 2020 și în sumă de 5.739,55 lei pentru anul 2021; pentru lucrările de reparații imobile efectuate în perioada 2019-2021, executantul acestor lucrări a emis facturi storno în sumă de 44.392,67 lei pentru anul 2019, în sumă de 26.018,12 lei pentru anul 2020 și în sumă de 21.317,30 lei pentru anul 2021; pentru lucrările de investiții străzi efectuate în perioada 2019-2021, executanții acestor lucrări au emis facturi storno în sumă de 112.174,65 lei, respectiv 55.223,76 lei; a fost întocmită minuta prin care constructorul și-a însușit abaterile constatate și a întocmit factura storno prin care s-a angajat că va restitui Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova sumele încasate necuvenit.

De asemenea au fost calculate majorări de întârziere în valoare de 1.815,78 lei pentru care Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova a întocmit factura. Suma de 34.003,36 lei, reprezentând lucrări neexecutate, precum și majorările de întârziere în sumă de 1.815,78 lei au fost încasate de la constructor conform chitanțelor prezentate”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Continue Reading
Publicitate

© 2022. Toate drepturile rezervate.