Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Consiliul Județean Dolj pregătește modernizarea infrastructurii rutiere

Publicat

pe

Consiliul Județean Dolj a propus includerea modernizării DJ 652B, DN 65C- Călineşti – Lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430 în lista obiectivelor de investiții finanțate prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin OUG nr. 95/2021, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
O îmbunătățire a stării tehnice a drumului județean DJ 652B este un plus în asigurarea unui trafic în siguranță și confort pentru localnicii și pentru investitorii din zonă. Investiția realizată prin proiectul propus va asigura fluența unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort a locuitorilor  județul Olt spre DN65C și municipiul Craiova.
Prin modernizarea drumului proiectat se urmăreşte amenajarea complexă a drumului existent, prin sistematizarea elementelor geometrice și aplicarea unei îmbrăcăminți moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare:
– vor fi prevăzute soluţii pentru asigurarea colectării şi scurgerii apelor pluviale din zona drumului şi din șanțuri şi rigole    
– se vor realiza șanțuri pereate şi/sau carosabile (după caz).
– se vor amenaja intrările în incintele gospodăriilor particulare, la instituţiile publice şi la spaţiile comerciale aflate în vecinătatea zonei drumului.
– se vor amenaja intersecţiile cu drumurile laterale pe o lungime de 50ml., panta în profil longitudinal a acestora fiind egală cu panta transversală a drumului modernizat.
– se vor reabilita/moderniza sau amenaja poduri şi podeţe necesare pe traseul drumului.
– se vor amenaja zone de refugiu pentru mijloacele de transport în comun.
– se vor prevedea lucrări pentru siguranţa circulaţiei şi semnalizarea rutieră.
– se vor amplasa denivelări (limitatoare de viteză din metal de culoare galben-negru sau din cauciuc negru cu inserție galbenă reflectorizantă pentru o bună vizibilitate și pe timp de noapte)
– în profil longitudinal drumul nu va depăşi panta de 7%.
– acolo unde este necesar din punct de vedere al siguranței circulației vor fi prevăzuți parapeți de protecție.
– în intravilanul localităţilor, vor fi prevăzute trotuare pietonale pe ambele părţi ale drumului (acolo unde este posibil).
– se vor amenaja sisteme moderne cu alimentare fotovoltaică, pentru trecerile de pietoni.    
Consiliul Județean a încheiat Contractul de achiziție servicii de proiectare nr.6/05.02.2020 cu SC ROMASCO CONCEPT SRL, iar valoarea  contractului se ridică la suma de 164.125,32 lei (fără TVA). Durata de realizare a contractului este de 165 de zile. Elaborarea documentației tehnico-economică este în desfășurare. S-a obținut CU, avizele și urmează să se depună DTAC în vederea obținerii Autorizației de Construire.
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție sunt: conform Devizului general, valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 22.261.557,15 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 17.998.346,53 lei. Conform art. 4 alin (5) și alin (6) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență, valoarea totală finanțată de la bugetul de stat:  21.904.374,49 lei. Valoarea totală finanțată de la bugetul local:          357.182,66 lei.
Lungime drum – terasamente: 4.358 m
Lungime drum – strat fundație: 4.358 m
Lungime drum – strat de bază: 4.358 m
Lungime drum – îmbrăcăminte rutieră: 4.358 m
Lățime parte carosabilă: 6 m
Șanțuri/rigole: 4.600 m
Trotuare: 870 m
Lucrări de consolidare: 320 m
Accese la proprietăți: 925 mp
Drumuri laterale: 1.000 mp
Lucrări de siguranță rutieră: 720 m
Semnalizare rutieră: 4.358 m

Consiliul Județean Dolj va propune și includerea obiectivului „Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinți, km 0+000 – 43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 225 (intersecție cu DJ 606F) în lista obiectivelor de investiții finanțate prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție sunt:
– conform Devizului general – Valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 90.546.975,96 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 84.284.966,36 lei.  
– conform art. 4 alin (5) și alin (6) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență: valoarea totală finanțată de la bugetul de stat (inclusiv TVA): 89.371.989,96 lei; valoarea totală finanțată de la bugetul local (inclusiv TVA): 1.174.986,00 lei.
Lungime drum – terasamente: 18.255 m.
Lungime drum – strat fundație: 18.255 m.
Lungime drum – strat de bază: – m.
Lungime drum – îmbrăcăminte rutieră: 18.255 m.
Lățime parte carosabilă: 6 m.
Șanțuri/rigole: 37.750m.
Trotuare: 26.138 m.
Lucrări de consolidare: 2.142 m.
Poduri (număr/lungime totală): buc./m. 4/120

Totodată, pe lista obiectivelor finanțate prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, Consiliul Județean Dolj va propune includerea obiectivului „Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C ) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinți, km 0+000 – 43+226”, LOT 2 – km 18 + 225 (intersecție cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. Mh).
Lucrările propuse a se executa pe DJ606A vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic, prin realizarea următoarelor obiective generale:
– dezvoltarea și modernizarea spațiului rural românesc, prin legarea localităților la rețeaua rutieră națională și europeană;
– menținerea populației în spațiul rural;
– ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor de viață ale locuitorilor și ale activităților productive desfășurate în zona localităților și eliminarea stării de stres;
– sprijinirea și revigorarea activităților economice, sociale și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare;
– încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităților adiacente drumului județean.
Nerealizarea obiectivului de investiții va duce la înrăutățirea stării drumului și la imposibilitatea de parcurgere a traseului în condiții de siguranță. Situația existentă poate aduce numeroase pagube conducătorilor auto, pot avea loc evenimente rutiere deosebit de grave.
Îngreunarea deplasării autospecialelor, ambulanțelor sau a altor mijloace rutiere de transport persoane în caz de urgență majoră, pot pune în pericol viețile omenești.
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție sunt:
– conform Devizului general, valoarea totală a inv (inclusiv TVA): 130.670.474,09 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 122.182.061,40 lei.
– conform art. 4 alin (5) și alin (6) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență: valoarea totală finanțată de la bugetul de stat (inclusiv TVA): 129.495.488,09 lei; valoarea totală finanțată de la bugetul local (inclusiv TVA): 1.174.986,00 lei.
Lungime drum – terasamente: 25.104 m.
Lungime drum – strat fundație: 25.104 m.
Lungime drum – strat de bază: – m.
Lungime drum – îmbrăcăminte rutieră: 25.104 m.
Lățime parte carosabilă: 6 m.
Șanțuri/rigole: 41.934 m.
Trotuare: 32.441 m.
Lucrări de consolidare: 3.326,00 m.
Poduri (număr/lungime totală): buc./m. 5/150

Continue Reading
Publicitate

© 2021. Toate drepturile rezervate.