Două sate din Olt în carantină

Satele Cezieni şi Corlăteşti din comuna Cezieni, județul Olt au întrat în carantină zonală din cauza ratei mare de infectare cu Covid. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis începerea carantinei de marți, pentru 14 zile. Rata de infectare a ajuns, luni, 27 septembrie, la 8,82 cazuri la mia de locuitori, cea mai mare din județ.

În perioada 13-26 septembrie, interval luat în calcul în cadrul analizei de risc, în Cezieni au fost înregistrate 14 cazuri de Covid-19, alte 18 persoane intrând în contact direct cu pozitivii. Rata de infectare a ajuns, luni, 27 septembrie, la 8,82 cazuri la mia de locuitori, astfel Cezieni fiind prima localitate din judeţ pentru care se impun cele mai drastice restricţii. Se va ieşi din locuinţă, chiar şi în timpul zilei, doar cu declaraţie pe propria răspundere (care poate fi şi scrisă de mână) şi doar pentru motive bine întemeiate. Nu au această interdicţie, în schimb, persoanele care pot prezenta certioficatul verde. Sunt interzise manifestările, cei care tranzitează localitatea nu pot opri, accesul la slujbele religioase se face în condiţii restrictive etc, conform adevarul.ro.

„În comuna Cezieni (satele Cezieni şi Corlăteşti) se instituie, pe perioada carantinei zonale, următoarele măsuri: – Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile judeţene şi comunale. – Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele Cezieni şi Corlăteşti din comuna Cezieni, judeţul Olt, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt, după caz. – Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Pentru persoanele care se află în tranzit următoarele măsuri sunt obligatorii: – Se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate. – Prin grija administraţiei publice locale şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri“, a anunţat Prefectura Olt.   Totodată, au mai anunţat reprezentanţii Prefecturii Olt, se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1, alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 3. în intervalul orar 05,00 – 20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1, alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru  care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care  fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau  certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; d) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; f) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină; g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; m) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; n) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; o) participarea la activităţi religioase; p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei; q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2. 4. în intervalul orar 20,00 – 05,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), b), d), n) şi p); 5. în/din zona menţionată la art. 1, alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei; b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii,   alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate; d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; g) urgenţe medicale; h) deplasarea elevilor pentru studiu. 6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţie pe propria răspundere; 7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil; 8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute în prezentul articol, data completării şi semnătura.
Conform sursei citate există de asemenea şi o lungă listă de măsuri suplimentare pentru zona carantinată

1. slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 2. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări etc.) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu respectarea normei de 4 mp/persoană; 3. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane; 4. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 5. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 6. se interzic circulaţia persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi formarea unor asemenea grupuri; 7. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

Există și activități complet interzise, acestea fiind:1. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip afterschool etc.; 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate – cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, conform Adresei Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 19.941/2020 şi Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60/2020;  3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional; 4. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi/sau deschise; 5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; 6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise; 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) şi/sau catering; 8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor organizate sub egida federaţiilor de specialitate; 9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare.
Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop. Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, la maximum 50% din capacitate cu respectarea normelor de distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp din suprafaţa utilă a magazinului şi cu păstrarea distanţei de 2 metri între persoane.        Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în spaţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii: – administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată; – pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei; – numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport; – se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate. Cursurile unităţilor de învăţământ din satele Cezieni şi Corlăteşti din comuna Cezieni, judeţul Olt, se vor desfăşura în sistem online pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, conform aceleiași surse.

Populare

Recomandări

ANPC a închis temporar 14 magazine Auchan și a dat amenzi de 750.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o...

O tânără din Craiova și-a tatuat chipul Anamariei Prodan pe picior

O tânără din Craiova și-a tatuat chipul Anamariei Prodan...

S-a schimbat programul de vizitare a cetății Sarmizegetusa Regia

Programul de vizitare al cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia, din...

„Nu mai sunt garouri. Cereți soțiilor să vă trimită tampoane!”

Într-un centru de înrolare din orașul Ielan, oblastul Volgograd,...