Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Primăria Craiova cumpără aparate AC pentru Evidența Populației

Publicat

pe

Primăria Craiova vrea să doteze Direcția de Evidență a Persoanelor cu aparate de aer condiționat noi, prin achiziție publică. Este vorba de două aparate de tip „12.000 BTU cu montaj inclus”.

Clasa energetică a celor două aparate trebuie să fie A++ pentru eficiența energetică de răcire și A+ pentru cea de încălzire. Data limită pentru depunerea ofertelor este 5 august, ora 10.00, iar valoarea estimată a costurilor este de 3.500 de lei.

Ofertele pot fi depuse de către toți operatorii economici în domeniu, indiferent dacă dețin sau nu cont pe platforma de licitații publice (SEAP). Câștigătoare ar urma să fie oferta cu cel mai mic preț, care îndeplinește, totodată, toate cerințele impuse.

„Pot depune oferte toţi operatorii economici interesați, indiferent dacă dețin sau nu cont în SEAP. Oferta va cuprinde: scrisoare de ofertă, împuternicire, propunerea tehnică ce va conține descrierea detaliată a produselor și serviciilor accesorii ofertate, precizând obligatoriu producătorul, modelul/codul si caracteristicile exacte ale produsului ofertat, precum şi alte documente edificatoare privind dovedirea îndeplinirii cerinţelor specificate în Anexa nr. 3 la Referatul de necesitate nr. 127918/20.07.2021 – caracteristici tehnice, Grafic de livrare (Formular nr.2 8), Formular de ofertă (Anexa nr.26) şi Centralizator de preturi pentru produse (Anexa nr. 27), precum şi modelul de contract însuşit şi va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail: achizitii@primariacraiova.ro până la data și ora precizată, cu confirmare de primire din partea autorităţii contractante. Ofertele transmise după data și ora precizată nu vor fi luate în considerare. Preţul ofertat va cuprinde toate costurile şi cheltuielile necesare pentru furnizarea și montarea produselor, inclusiv kit de instalare și punerea în funcțiune a aparatelor de aer condiționat, care fac obiectul prezentei achiziții, conform cerinţelor specificate în Anexa nr. 3 la Referatul de necesitate nr. 127918/20.07. 2021-caracteristici tehnice, atașate”, conform Primăriei Craiova.

Continue Reading
Publicitate

© 2022. Toate drepturile rezervate.