Drept la replică

Drept la replică referitor la articolul

„Sigiliu pus pe o grădiniță din Cârcea. Proprietara spațiului i-a dat afară pe copii și dascăli” publicat in editia din 18.06.2021

Având în vedere că în ediția din 18.06.2021 a cotidianului Jurnalul Olteniei a fost publicat articolul „Sigiliu pus pe o grădiniță din Cârcea. Proprietara spațiului i-a dat afară pe copii și dascăli” — autor Andreea Tigoianu,

Policlinica Buna Vestire Craiova

Ținând cont că parte din informațiile prezentate în acesta sunt nereale, complet trunchiate, iar altele lezează demnitatea unor persoane aducând serioase prejudicii morale/de imagine, determinând astfel o dezinformare gravă a cititorilor,

Subsemnata, LICȘOR ELISABETA, proprietară a imobilului situat în comuna Cârcea, str.sublocot. Ilie Preda nr. 13, în care a funcționat până la data de 16.06.2021 grădinița Ray Kids, reprezentată prin avocat Săndulescu Alin-Baroul  Dolj, inteleg să uzez de dreptul la replica și vă solicit prin prezenta publicarea prezentei replici in aceleași condiții și cu cu aceeași vizibilitate și spațiu de publicare ca și articolul defăimător, informându-vă următoarele:

1. Cu privire la situația juridică a dreptului de folosință al SC RAY KIDS SRL, asupra spațiului în care își desfășura activitatea grădinița cu același nume trebuie precizat că acesta a încetat începând cu data de 14.08.2019 când subsemnata am dobândit dreptul de proprietate asupra terenului construcției aferente prin act autentic de vânzare-cumpărare.

RAY KIDS S.R.L. a folosit spațiul până la 16.06.2021 în baza unui contract de comodat (=împrumut de folosință cu titlu gratuit), fără dată certă, neînscris în cartea funciară a imobilului, împrumut de folosință cu efecte total diferite de contractul de locațiune în privinla opozabilității față de terți la momentul vânzării bunului dat în comodat. Când proprietarul inițial mi-a vândut mie imobilul nu a specificat nimic în contract cu privire la contractul de comodat încheiat anterior cu RAY KIDS SRL, nu am preluat imobilul cu vreo sarcină, iar comodatul nu îmi era oricum opozabil prin efectul legii. Prin urmare, ulterior datei de 14.08.2019 ocuparea spatiului proprietatea mea de către RAY KIDS SRL este complet abuzivă și nelegală, neexistând nici un contract de locațiune sau comodat încheiat între mine și RAY KIDS SRL, contract ale cărui efecte să se fi produs până la 16.06.2021 sau ulterior acestei date.

2. Începând cu anul 2020 am trimis mai multe notificări RAY KIDS SRL, prin executor judecătoresc, notificări prin care solicitam să procedăm la încheierea unui contract de locațiune sau, în caz de refuz al administratorului RAY KIDS SRL, să îmi fie eliberat spațiul într-un termen determinat.

Ultima notificare am comunicat-o RAY KIDS SRL la 11.06.2021 prin SCPEJ Drumea Nicul și Ciovică, solicitându-le expres să își ridice bunurile personale ale angajaților și ale copiilor în termen de 24 ore, urmând ca după acest termen să îmi predea spațiul. Am oferit un interval de 5 zile reprezentantilor RAY KIDS SRL, pentru a-și ridica bunurile personale/ale copiilor din imobil(mult mai lung decât ceea ce era specificat în notificare), însă aceștia mi-au răspuns în scris că nu înleleg să părăsească imobilul.

Repet și subliniez, nu am avut niciodată vreun raport locativ cu RAY KIDS SRL, nu am permis niciodată folosirea spațiului meu, orice imputație privind eventualele prejudicii suportate de RAY KIDS SRL, putând fi adusă doar persoanei/persoanelor cu care RAY KIDS SRL a încheiat contractul de comodat.

În egală măsură, revenea administratorului RAY KIDS SRL obligația legală de a manifesta minimă diligență în rezolvarea situației locative a grădiniței încă de acum 2 ani, aceste aspecte fiind cunoscute inclusiv de salariații grădiniței. Pentru ca părinții și copiii înscriși la grădiniță să nu aibă de suferit, era sarcina reprezentantilor RAY KIDS SRL să rezolve din timp problema folosinței imobilului fie cu proprietarul anterior, fie cu subsemnata, lipsa de diligență, superficialitatea tratării problemei sau complacerea într-o situație nelegală nefiindu-mi mie imputabilă, ci chiar RAY KIDS SRL sau proprietarului anterior, comodant în contractul încheiat cu RAY KIDS SRL.

Înainte de a acuza organele de poliție sau alte instituții publice abilitate că nu își fac datoria este bine să analizăm dacă noi înșine am efectuat demersurile corespunzătoare. RAY KIDS SRL reproșează că nu m-am prezentat cu o hotărâre judecătorească executorie cu un executor judecătoresc pentru a stopa ilegalitatea lor, propria lor turpitudine, adică modul abuziv in care imi ocupă proprietatea, însă omite să țină cont de faptul că pentru luarea în posesie a unui bun de către proprietar există alte proceduri de îngrădire a folosinței pe nedrept.

3.Eronat și tendentios se afirmă că eu sau alte persoane am fi săvârșit infracțiunea de violare a sediului profesional al unei unități de învățământ.

În primul rând trebuie să precizez că titularul dreptului de proprietate asupra unui imobil nu poate viola proprietatea, căci nu realizeazä o pătrundere fără drept în sensul art.225 Cod penal.

În al doilea rând, nici eu, nicio altă persoană sau vreun angajat al firmei de pază nu am pătruns în incinta grădiniței. Toate ușile clădirii unde funcționa grădinița au fost sigilate cu sigilii numerotate, fără ca cineva să fi pătruns în interior și toate bunurile copiilor sau ale angajatilor se regăsesc în locul unde au fost lăsate in ziua de 16.06.2021, urmând să fie recuperate integral ulterior. Nu s-a sechestrat nici un bun, nu există nicio dovadă în acest sens, fiind sigilate doar ușile de acces in clădire.

4.Nu are absolut nicio relevanță în acest diferend faptul că fiii mei ar fi fost/sunt sau vor fi condamnați pentru vreo infracțiune, aceste aspecte nefiind de natură a apăra cumva interesele sau a justifica demersurile RAY KIDS SRL.

Totuși, trebuie remarcat că, dacă autorul articolului ar fi efectuat minime verificări pe portalul instantelor de judecată pentru a observa dacă pe numele fiilor mei figurează vreun dosar penal pe rolul Judecătoriei Craiova sau al Tribunalului Dolj ar fi putut constata inexistența unor astfel de dosare. Prin urmare, afirmația conform căreia fiii mei sunt, citez, „clienți vechi ai instanțelor craiovene” este complet lipsită de suport real și prejudiciabilă.

In consecință, conform dispozițiilor Codului deontologic al ziaristului, potrivit căruia ziaristului ii revin următoarele obligații:

  • de a relata adevarul, indiferent de consecințele ce le-ar putea avea asupra sa, obliație ce decurge din dreptul constituțional al publicului de a fi corect informat;
  • de a da publicității numai informațiile de a căror veridicitate este sigur, dupa ce, în prealabil, le-a verificat, de regulă, din cel puțin doua surse credibile;
  • va da publicitatii punctele de vedere ale tuturor părților implicate în cazul unor păreri divergente;
  • ziaristul și redacția au datoria de a face corecțiile necesare în cazul în care, din vina lor, vor fi date publicității informații inexacte;
  • ziaristul și redacția au obligația de a publica/difuza … dreptul la replică al reclamantului;

Vă solicit publicarea prezentului drept la replică in aceleași condiții și cu aceeași vizibilitate și spațiu de publicare ca articolul defăimător.

19.06.2021                                              LICȘOR ELISABETA,

Prin avocat Săndulescu Alin

Populare

Recomandări

Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de...

O primărie din Oltenia a plătit 100.000 de euro pentru un WC

Cazul a fost trimis în judecată! S-au întocmit documente...

Naționala U18 a României va participa la Turneul celor 4 Națiuni

Reprezentativa U18 a României, formată din juniori născuți începând...