Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Investiții în sănătate. Ce bani au spitalele craiovene?

Publicat

pe

Au fost calculate bugetele de venituri și cheltuieli, aferente celor trei spitale aflate în subordinea Primăriei Craiova – Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie.

Proiectele de buget urmează a fi discutate și aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Craiova, ce va alea loc joi, în mediul online.

În ceea ce privește Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, care oferă un real suport în lupta împotriva pandemiei de Covid-19, au fost stabilite venituri, respectiv cheltuieli, în valoare de 224.206,00 mii lei, din care 174.937,00 mii lei vor merge către secţiunea de funcţionare, iar 49.269,00 pentru dezvoltare.

Fiind subordonat administrației locale, Primăria Craiova a alocat, din propriul buget,  2.200,00 mii lei pentru spital, sub formă de transferuri, din care: transferuri curente (1.200,00 mii lei) pentru reparații curente şi transferuri de capital (1.000,00 mii lei).

Totodată, veniturile unității spitalicești vor fi asigurate de prestări de servicii, venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, venituri din cercetare, din contractele încheiate cu Directia de Sănatate Publică Dolj, din sume alocate de la bugetul de stat sau subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări  sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de 173.276,00 mii lei.

Alți 461,00 mii lei vor fi bugetați pentru sursa „Sume alocate pentru stimulentul de risc” de la Fondul  Național Unic de Asigurării Sociale de Sănătate și de la bugetul de stat, în vederea acordării stimulentul de risc pentru personalul din spital și ambulatoriu în pandemia de Covid-19.

În ceea ce privește secțiunea „Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020-Fondul European de Dezvoltare Regională”, spitalul prevede suma de 48.269 mii lei, din care:

·        48.249,00 mii lei pentru proiectul cu finanțare europeană „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova”;

·        20,00 mii lei pentru proiectul „INTEGRATE”- program european ce are ca scop integrarea îngrijirilor, prevenția și crearea de politici sanitare în Europa pentru HIV/SIDA, hepatitele virale, tuberculoza și bolile cu transmitere sexuală.

Cheltuielile sunt în sumă de 224.206,00 mii lei, defalcate astfel:

–      118.896,00 mii lei la cheltuielile de personal pentru plata salariilor personalului instituţiei, pe anul 2021;

–      55.501,00 mii lei la bunuri şi servicii pentru asigurarea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase în acest an;

–      540,00 mii lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

–      48.269,00 mii lei – la titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”;

–      1.000,00 mii lei – cheltuieli de capital pentru obiectivul „Stație automată de colectare, tratare și eliminare ape uzate” conform notei de fundamentare.

Nu în ultimul rând, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 3/2021, s-a aprobat ca excedentul bugetar rezultat în anul 2020, în sumă de 7.445,00 mii lei, să rămână la dispoziția spitalului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în anul 2021.

Pentru Spitalul Municipal „Filantropia” urmează a fi aprobat bugetul de venituri în valoare de aproximativ 233.566,00 mii lei, respectiv de cheltuieli -234.372,00 mii de lei.

Pentru „Filantropia”, Primăria Craiova a decis alocarea sumei de 2.590,00 mii lei, din care: transferuri curente, în valoare de 1.031,00 mii lei, pentru reparații curente şi transferuri de capital – 1.559,00 mii lei.

Ca și în cazul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unitatea spitalicească  îşi propune realizarea de venituri provenite din diverse surse (venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, venituri din cercetare, alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, venituri din contractele încheiate cu Directia de Sănătate Publică Dolj alocate de la bugetul de stat, subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale etc.) în valoare totală de 181.800,00 mii lei.

De asemenea, Pentru anul 2021, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova propune distribuirea sumei de 1.000,00 mii lei la sursa „Sume alocate pentru stimulentul de risc” de la Fondul 2 Național Unic de Asigurării Sociale de Sănătate pentru plata stimulentul de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, implicat în lupta anti-SARS-CoV-2.

La sursa „Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020-Fondul European de Dezvoltare Regională”, este prevăzută suma de 48.176 mii lei, pentru proiectul cu finanțare europeană „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Municipal Filantropia”.

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea sunt în sumă de 234.372,00 mii lei, distribuite după cum urmează:

–      145.000,00 mii lei la cheltuielile de personal pentru plata salariilor personalului instituţiei, pe anul 2021;

–      36.138,00 mii lei la bunuri şi servicii pentru asigurarea desfăşurării activităţii Spitalul Clinic Municipal „Filantropia;

–      1.024,00 mii lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

–       48.176 mii lei – la titlul X ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”;

–       4.034,00 mii lei – Cheltuieli de capital.

Referitor la obiectivele de investiții, se vor realiza cu fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova și sunt următoarele:

·        bloc tehnic pentru producere oxigen medicinal și aer comprimat medicinal (1 buc.) – 809,00 mii lei;

·        studiu de prefezabilitate privind construire imobil cu destinația de spital în str. Filantropia 1 – 150,00 mii lei;

·        studiu de fezabilitate privind construire imobil cu destinația de spital în str. Filantropia 1 – 600,00 mii lei.

De asemenea, prin aceeași hotărâre a Consiliului Local, excedentul bugetar rezultat în anul 2020, în sumă de 3.701,00 mii lei, va rămâne la dispoziția Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru a fi utilizat în anul 2021 astfel:

a. suma de 2.895,00 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă;

b. diferența de 806,00 mii lei va fi utilizată la constituirea fondului de dezvoltare al spitalului pentru achizitia de aparatură medicală și nemedicală (799,00 mii lei), precum și la alte bunuri si servicii – alte obiecte de inventar (7,00 mii lei).

Cel de-al treilea spital aflat în subordonarea Primăriei Craiova este Spitalul de Neuropsihitatrie. Aici, totalul veniturilor însumează 106.556,00 mii, iar cel al cheltuielilor – 107.843,00 mii lei.

Municipalitatea alocă 800,00 mii lei, sub formă de transferuri, din care: transferuri curente (350,00 mii lei) pentru reparații curente şi transferuri de capital (450,00 mii lei).

Mai mult, veniturile Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie vor fi generate de prestări de servicii şi alte activităţi, venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publica Dolj din sume alocate de la bugetul de stat, venituri din bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate, etc.,  în sumă de 91.814,00 mii lei.

Totodată, 600, mii lei se vor îndrepta către secțiunea „Sume alocate pentru stimulentul de risc”, în vederea acordării stimulentului de risc pentru personalul din spital, care luptă în pandemia de Covid-19.

În ceea ce privește sectorul „Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020-Fondul European de Dezvoltare Regională”, este prevăzută suma de 13.342 mii lei, pentru proiectul cu finanțare europeană „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”.

Nu în ultimul rând, suma aferentă cheltuielilor se ridică la 107.843,00 mii lei, din care:

–      74.377,00 mii lei la cheltuielile de personal pentru plata salariilor personalului instituţiei, pe anul 2021;

–      17.249,00 mii lei la bunuri şi servicii pentru asigurarea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

–      600,00 mii lei – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

–      13.342 mii lei – la titlul X „

–      Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”;

–      2.275,00 mii lei – cheltuieli de capital conform notei de fundamentare.

Obiectivele de investiții din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie se vor realiza cu fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al orașului. Acestea prevăd sume pentru:

·        ambulanță – 260,00 mii lei;

·        centrale termice 45 kw (2 buc.) – 40,00 mii lei;

·        proiectare și execuție sistem antiincendiu Clinica Psihiatrie 1- 110,00 mii lei;

·        proiectare și execuție paratrăsnet Clinica Psihiatrie 1- 40,00 mii lei.

Excedentul bugetar din 2020, în valoare de de 1.287, 00 mii lei, va rămâne la dispoziția Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, urmând a fi utilizat anul acesta în cadrul secțiunii de funcționare, pentru reparații curente și igienizări la Clinica Psihiatrie I.

foto: smartcraiova.ro

Continue Reading