Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Craiova. Regulamentul sancțiunilor pentru anul 2021, pe masa Consiliului Local

Publicat

pe

Municipalitatea craioveană a selectat și stabilit faptele ce constituie contravenții, pentru care cetățenii vor fi amendați.

În cadrul ședinței de joi a Consiliului Local, Regulamentul privind măsurile pentru gospodărirea municipiului Craiova urmează a fi aprobat.

Sancțiunile vor fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și juridice, care au obligația de a păstra un climat curat în Craiova. Acestea sunt împărțite în mai multe categorii, după cum urmează:

Activitățile edilitar gospodărești și de salubrizare,

Printre cele mai importante sancțiuni se află neînlaturarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care cetățenii le dețin, de pe locurile de parcare și de pe acoperișuri a sloiurilor de gheaţă și depozitarea acestora în grămezi amplasate la marginea trotuarului; nepresărarea de nisip, sare sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor şi curţilor acestora deţinute cu orice titlu, în caz de polei/gheață; neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu, a locurilor de depozitare, precum și a căilor de acces; deteriorarea băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afişaj, locurilor de joacă pentru copii, chioșcurilor de agrement, precum şi a altor dotări de mobilier urban; necurățarea și neîntreținerea trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice; ocuparea abuzivă a spaţiilor situate în blocurile de locuinţe, ce constituie proprietate comună indiviză sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost prevăzute;

Totodată, constituie contravenție oricare dintre următoarele acțiuni:

„a).Neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor cu operatorii autorizaţi;  b).Neîncheierea contractelor pentru colectarea molozului și a materialelor provenite din renovări, demolări și lucrări de construire cu operatorii special autorizați; c).Neridicarea deșeurilor menajere/nemenajere de către operatorii de servicii de salubrizare autorizați; d).Depozitarea necorespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum și a materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;e).Abandonarea sau depozitarea deşeurilor pe spaţii verzi, căi publice sau în alte locaţii care aparţin domeniului public/privat al Municipiului Craiova”, potrivit proiectului înaintat de Primăria Craiova.

Amenajarea teritoriului, urbanism și activitatea de construcții

Craiovenii vor putea fi amendați pentru: nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi neinstalarea panourilor de avertizare şi identificare a lucrărilor ce se execută, de către organizaţiile de santier ori cei autorizaţi;nesemnalizarea corespunzătoare conform dispoziţiilor legale a amplasamentelor/punctelor de lucru atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte pentru evitarea accidentelor; executarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico – edilitară, fără autorizaţii legale; intrarea în incinta cimitirelor aparținând Municipiului Craiova a persoanelor care apelează la mila publicului și a vânzătorilor ambulanți.

Administrarea domeniului public/privat al municipiului Craiova

Vor fi aplicae amenzi pentru: montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova, fără autorizări şi fără plata taxelor legale; expunerea în scop de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova a unor vehicule, autovehicule, remorci, rulote, platforme ridicare/tractare vehicule, fără autorizările legale; nesalubrizarea domeniului public/privat al Municipiului Craiova la terminarea activităţilor autorizate în condiţiile legii; scăldatul şi spălatul în fântânile arteziene, cişmele şi lacuri amenajate; pescuitul în lacurile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova (parcuri şi grădini publice), precum şi utilizarea suprafeţei îngheţate a lacurilor amenajate fără acordul autorității locale;

Transportul în comun

Cetățenii trebuie să aibă în vedere următoarele lucruri pentru a nu fi amendați: deteriorarea dotărilor interioare ale staţiilor de autobuz şi tramvai; fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi băuturi alcoolice, precum şi a altor alimente care conduc la disconfortul celorlalţi călători şi aruncarea de hârtii, ambalaje şi resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;

De asemenea, autoritatea locală ar urma să aplice amenzi și pentru:

„a). Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între staţii, în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; b).Schimbarea traseelor aprobate de către autoritatea locala sau alte instituții autorizate; c).Devierea de la traseul aprobat de autoritatea locală sau alte instituții autorizate de către proprietarii/utilizatorii sau deținătorii legali care efectuează transporturi de persoane prin curse ocazionale, speciale, în conventie sau neregulate, intra și interjudețene”, se mai arată în documentul emis de primărie.

Întreținerea și repararea străzilor, semnalizarea rutieră și pietonală, realizarea unui trafic decent și în siguranță

Principalele contravenții sunt: deteriorarea îmbrăcăminţii părţii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate; executarea de lucrări, modificări ale trotuarelor/carosabilului sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară fără autorizările legale; oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule de dirijare; parcarea, oprirea, staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare sau amplasamente rezervate pentru desfăşurarea anumitor activităţi; executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete pe trotuare, în parcuri, zone de agrement, pieţe, cu excepţia spaţiilor special amenajate în acest scop;

Respectarea normelor de conviețuire socială și igienă

Este interzisă: creşterea animalelor şi păsărilor în zonele interzise; creşterea animalelor şi păsărilor în curţile cu folosinţă comună, cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă; amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără respectarea legislaţiei în vigoare; neîntreţinerea adăposturile păsărilor şi animalelor, în permanentă stare de curăţenie; lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova;

Conservarea și protecția zonelor verzi din Craiova

Cele mai importante prevederi sunt: deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace; fectuarea tăierilor de arbori/copaci, tăierile de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau a lăstarilor, de pe domeniul public/privat al municipiului Craiova; schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale;  neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi de către întreţinătorii legali;

Desfășurarea comerțului stradal

Sancțiunile din această categorie prevăd, printre altele: nerespectarea regulilor stabilite de S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. privind curăţenia şi ordinea în pieţe, în jurul magazinelor, chioşcurilor unde se desfăşoară activitatea de comerţ; blocarea căilor de acces a mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea în pieţe şi intervenţiile în caz de urgenţă; folosirea de cântare neverificate şi neomologate; neachitarea taxelor stabilite de autoritatea locală pentru activitatea de comerț desfășurată și pentru folosirea amplasamentului și neprezentarea la cererea organelor de control a dovezii de plată; neafişarea la loc vizibil a datelor de identificare şi a preţurilor practicate;

Valoarea amenzilor este cuprinsă între 500 și 2.500 de lei, în funcție de gravitatea acțiunii săvârșite, dar și de autorul acesteia – persoană fizică sau juridică.

Continue Reading
Publicitate

© 2022. Toate drepturile rezervate.