Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Grădinița cu program prelungit Ion Creangă, modernizată pe fonduri europene

Publicat

pe

Primarul Mihail Genoiu: Toate proiectele depuse de Municipiul Craiova pe actualele axe de finanțare au fost aprobate

Proiect: „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”
POR/2017/4/4.4/4.4/1

VALOARE PROIECT:            4.850.745,51 lei
Cheltuieli totale eligibile:            4.696.478,56 lei
Cheltuieli totale nerambursabile:            4.602.549,00 lei (98%)
Cheltuieli totale contribuție proprie:                 93.929,56 lei (2%)
Cheltuieli totale neeligibile:                                154.266,95 lei

Obiective proiect:
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenție specifice, pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților preșcolarilor în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creangă – Craiova.

Obiectivele specifice ale proiectului
– Reabilitarea și dotarea corpului de clădire aparținând Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creangă în scopul îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum și a bunăstării elevilor
– Asigurarea creşterii nivelului de educaţie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi capacităţi de integrare socială.

Beneficiari
Beneficiari direcți:
– Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă Craiova, cu sediul în str. Aurel Vlaicu nr. 10, instituție publică de interes local (finanțată din bugetul local), aflată în subordinea UAT Municipiul Craiova.
– 222 preșcolari ce frecventează cursurile grădiniței (pentru anul școlar 2017-2018), respectiv 230 preșcolari ce se estimează a fi înscriși la grădinița la finalul implementării proiectului.
– 17 Cadre didactice angajate ale Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creangă Craiova și 15 persoane reprezentând personal nedidactic, sanitar și auxiliar.

Descrierea investiției
Grădinița cu program prelungit Ion Creangă este amplasată în mun. Craiova, str. Aurel Vlaicu nr. 10, pe un teren de 5.430 mp, în zona cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general. Imobilul are regim de înălțime Sp+P+1E+cameră tehnică, Sc = 936 mp, Scd=1.872 mp.
Principalele lucrări de intervenție propuse:
– Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii,
– reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu,
– instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior,
– reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădire,
– realizare instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, instalație de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu,
– Amenajări exterioare: loc de joacă – 99 mp, reabilitare împrejmuire, refacere alei și trotuare – 1.000 mp, spații verzi – 3.395 mp. Dotări interioare.
Prin proiect se vor mai executa lucrări de amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, se va reabilita și incinta amplasamentului grădiniței concomitent cu dotarea spațiilor interioare cu mobilier și echipamente moderne.

Descrierea tehnică a proiectului
Fiecare încăpere din clădirea reabilitată va fi dotată, în așa fel încât să asigure utilizatorilor, indiferent de vârstă, un mediu sănătos, plăcut şi confortabil cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, un cadru social sigur şi salubru, un microclimat care să asigure desfășurarea activităților zilnice în condiții optime.
Astfel, se vor achiziționa mobilier și dotări pentru sălile de clasă, mobilier pentru sala de sport, echipamente pentru bucătărie și spălătorie, dotări exterioare, echipamente IT, dotări PSI și alte dotări necesare funcționării. Apa caldă va fi asigurată de panouri solare.
Contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă” este în valoare de 4.850.745,51 lei (988 mii euro) și este ultimul proiect din cele 29 depuse de Primăria Craiova care a fost aprobat spre finanțare.
„În acest moment, toate proiectele depuse de Municipiul Craiova pe actualele axe de finanțare au fost aprobate. Avem o rată de succes de 100%: 29 proiecte depuse, 29 aprobate! Am depus proiecte cu o valoare totală cu mult peste suma alocată care a fost de doar 47 milioane euro. Craiova are în acest moment proiecte depuse și aprobate în valoare de 169 milioane euro, fără a lua în considerare Masterplanul de apă care singur însumează 434 milioane euro.
Astfel, avem un randament de absorbție al fondurilor europene de aproape 330% – am avut alocate 47 milioane euro și avem proiecte aprobate în valoare de 169 milioane euro”, a precizat primarul Mihail Genoiu.

Serviciul Imagine Primăria Craiova

Continue Reading