S-a dat startul programului social „SOLIDARITATE” 2020

S-a dat startul programului social „SOLIDARITATE” 2020

Programul „SOLIDARITATE” 2020, creat pentru persoanele singure sau aflate într-o situație socială precară, și-a început perioada de înscrieri de pe 18 februarie. De luni până joi, înscrierile vor avea loc între orele 08:00 – 16:30, iar vineri între orele 08:00 – 14:00. Perioada înscrierilor se va încheia pe 13 martie.

Programul are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în Municipiul Craiova. Beneficiarii vor primi asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, pentru cumpărarea alimentelor.

De acest program vor putea beneficia cei care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova și care se încadrează în următoarele categorii:
– persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;
– şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă;
– pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună;
– persoanele beneficiare de ajutor social;
– persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.
Înscrierea în Programul „SOLIDARITATE” se face la oricare dintre sediile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, prin depunerea unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie:
– cerere tip;
– declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens;
– actul de identitate;
– actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul.