Alternativă la Politicile publice din domeniul consilierii și orientării în carieră  adusă în agenda publică la finalul activităților proiectului ONG-URI, actori relevanți în societatea civilĂ, cod SIPOCA 261, cod SMIS 109880

Alternativă la Politicile publice din domeniul consilierii și orientării în carieră  adusă în agenda publică la finalul activităților proiectului ONG-URI, actori relevanți în societatea civilĂ, cod SIPOCA 261, cod SMIS 109880

ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL DE VOLUNTARIAT – CRV, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSILIERILOR ROMÂNI – ACROM și ASOCIAȚIA TINERILOR CU INIȚIATIVĂ DIN ZONA OLTENIEI – ATIZO, finalizează implementarea proiectului ONG-URI, ACTORI RELEVANȚI ÎN SOCIETATEA CIVILĂ, cod SIPOCA 261, cod SMIS 109880, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Activitățile proiectului s-au derulat timp de 14 luni, între aprilie 2018 și iunie 2019.

Valoarea totală a proiectului este de 951,140.90 lei din care 932,118.08 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative, în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul orientării și consilierii cu accent pe consilierea și orientarea în carieră, în concordanță cu SCAP și cu privire la Ordinul de ministru nr. 650/2014.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

Creșterea gradului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul consilierii cu accent pe consilierea și orientarea în carieră;

Îmbunătățirea, stimularea și consolidarea dialogului social și a interacțiunii între ONG-uri, sindicate și autoritățile publice abilitate în domeniul orientării și consilierii în carieră;

Creșterea capacității grupului țintă de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;

Sporirea vizibilității și promovarea politicii publice alternative (document elaborat în cadrul prezentului proiect) la Ordinul de ministru nr. 650/2014, completat cu Ordinul nr. 3070/2015.

Grupul țintă căruia i s-a adresat proiectul, format inițial din 80 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor și partenerilor sociali din toate regiunile de dezvoltare ale țării, a fost aproape dublat, interesul pentru o astfel de inițiativa fiind semnificativ.

Rezultatele așteptate ale proiectului au avut în vedere: realizarea unui set de instrumente independente de evaluare (metodologie/raport) a politicilor publice existente; informarea si instruirea grupului țintă si formularea, pe baza ideilor primite de la participanți și susținători, a unei politici publice alternative în domeniul orientării și consilierii în carieră.

La finalul proiectului putem afirma cu certitudine că obiectivele propuse au fost îndeplinite, iar rezultatele ne onorează. Pe parcursul interacțiunii cu grupul țintă am primit și colectat idei foarte pragmatice și fezabile pe care le-am coroborat cu ideile experților care au susținut proiectul, iar rezultatul este un document solid, corect argumentat, aflat acum pe masa persoanelor abilitate să producă schimbarea scontată. Echipa de proiect va continua campania de lobby inițiată și după perioada de implementare, până la adoptarea parțială sau totală a propunerii formulate”, a declarat Carmen Tufagiu – managerul proiectului.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0765504855, email: crv.office@yahoo.com.