DESPRE CULTURA DE AZI: Mihai-Daniel Ene

DESPRE CULTURA DE AZI: Mihai-Daniel Ene

S-a născut pe data de 16.05.1980 în oraşul Balş, judeţul Olt, în 1999 – Bacalaureat, Liceul Teoretic Balş, în 2003 – Licenţiat al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, secţia română – franceză, cu lucrarea Receptarea critică a prozei lui Mihai Eminescu.

2003-2004 – Studii aprofundate de literatură română interbelică, Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, absolvită cu dizertaţia, deosebit de interesantă, Bacovia. Subminarea organică a modelului eminescian. 2004-2008 – Doctorand cu frecvenţă la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, cu tema Decadentism şi estetism în literatura română.

2008 – obţinerea titlului de Doctor în Filologie, cu menţiunea Magna cum laude.

Experienţă profesională într-ale scrisului pe tărâmul culturii:

-2003 – 2004 – redactor la Editura „Scrisul Românesc” din Craiova.

De asemenea, redactor la revista „Scrisul Românesc” până în present; 2005 – 2008 – secretar de redacţie al revistei „Autograf”; 2004 – 2005 – co-organizator al Cercului de critică, în cadrul Facultăţii de Litere, Craiova; 2000 – prezent – colaborator al revistelor: „Observator cultural”, „Transilvania”, „Euphorion”, 2„Paradigma”, „SpectActor”, „Mozaicul”, „Ramuri”, „Analele Universităţii din Craiova – seria Filologie”; 2006 – prezent – membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR), preşedinte: Mircea Martin; 2011-1012 – Lector de limba română la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), în cadrul proiectului european „Cross-Border University Network for Intercultural Communication”; 2012-2014 – Lector dr. Asociat la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere.

Manifestări ştiinţifice (Internaţionale şi Naţionale)

-2008 – Oxford French Postgraduate Conference, „Display and Disguise”, Anglia, Oxford University, „Maison Française d’Oxford”, 2-3 octombrie. Lucrarea prezentată: „La poétique des apparences dans la littérature de décadence. Vers une nouvelle ontologie”.

-2007 – Colocviul Internaţional de Exegeze şi Traductologie „Marin Sorescu”, Craiova, 23-25 februarie, organizat de Primăria Craiova şi Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova. Lucrarea prezentată: „Singur printre poeţi. Canon şi subversivitate”

-2006 – Simpozionul Internaţional Avangarda românească. Centenarele începutului de mileniu. Cugler, Voronca, Roll, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 23 – 26 mai, organizat de Institutul pentru Cercetarea Avangardei Româneşti şi Europene şi Institutul Cultural Român. Lucrarea prezentată: „Avangarda românească. Ecarturi de la modelul european”.

-2013 – Congresul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) cu tema: Istoria literară în schimbare, Suceava, 15-17 iulie. Lucrarea prezentată: „Cum mai este posibilă istoria literară”.

-2011 – Congresul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) cu tema: Dilemele identităţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al sec. XX, Braşov, 15-17 iulie. Lucrarea prezentată: „Jocurile identităţii în postmodernism”.

-2009 – Congresul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) cu tema: Mai are un viitor istoria literaturii?, Alba-Iulia, 11-12 iulie. Lucrarea prezentată: „Istoria literaturii între reformă şi deformare”.

-2007 – Congresul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) cu tema: Marile oraşe şi literatura, Sibiu, 13-15 iulie. Lucrarea prezentată: „Metropola ca topos generator în literatura decadentă”.

-2007 – Colocviul Naţional Universitar de Literatură Contemporană, Ediţia a II-a, Braşov, 29-30 martie 2007, organizat de Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere. Lucrarea prezentată: „Metamorfozele fantasticului în prozele Anei Blandiana”.

-2006 – Congresul Anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR) cu temele: Standarde de evaluare în ştiinţele umane; Problema canonului, Craiova, 29 – 30 septembrie.

-2004 – Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Ediţia a XXX-a, Iaşi, 13-16 mai, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra „Mihai Eminescu”. Lucrarea prezentată: „Bacovia. Subminarea organică a modelului eminescian”

-2003 – Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”, Ediţia a V-a, Sibiu, 23-25 octombrie, organizat de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Litere şi Arte. Lucrarea prezentată: „Cercul literar de la Sibiu – despărţirea de Blaga”.

-2003 – Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Ediţia a XXIX-a, Iaşi, 15-18 mai, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra „Mihai Eminescu”. Lucrarea prezentată: „Lida – trei ipostaze interpretative”.

-2002 – Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”, Ediţia a IV-a, Sibiu, 24-26 octombrie, organizat de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Litere şi Arte. Lucrarea prezentată: „Lucian Blaga şi avangardismul românesc”.

-2002 – Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Ediţia a XXVIII-a, Iaşi, 16-19 mai, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra „Mihai Eminescu”. Lucrări prezentate: „Elemente de imaginar decadent în proza lui Mihai Eminescu” şi „Receptarea critică, o formă de contextualizare”.

-2001 – Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”, Ediţia a III-a, Sibiu, 25-27 octombrie, organizat de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică. Lucrările prezentate: „Întâmpinările lui Blaga. Corolar critic interbelic” şi „Lucian Blaga şi sensul tradiţiei”.

-2001 – Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Ediţia a XXVII-a, Iaşi, 17-20 mai, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra „Mihai Eminescu”. Lucrări prezentate: „Contradicţia lui Eminescu” şi „Decantarea actualităţii eminesciene, de la senzaţional la problematizare”.

Publicaţii:

Cărţi: 2004 – Trei viziuni ale oraşului (pentru un film alb-negru), Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 74 pag. Premiul USR – Filiala Craiova pentru Debut; 2011 – Vălurile Salomeei. Literatura română şi decadentismul european, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

Eseuri în volume colective: 2013 – „De la musique avant toute chose…”, în vol. Literatura şi sincretismul artelor, antologie de Florea Firan, Craiova, Editura „Scrisul Românesc Fundaţia – Editura”; 2011 – „Viitorul (cărţii) sună. Bine?!”, în vol. Viitorul cărţii, antologie de Florea Firan, Craiova, Editura „Scrisul Românesc Fundaţia – Editura”; 2010 – „Istoria literaturii. Epuizarea unei formule”, în vol. Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare, ediţie alcătuită de Florea Firan, Craiova, Editura „Scrisul Românesc Fundaţia – Editura”; 2008 – „Metropola ca topos generator în literatura decadentă”, în vol. Oraşul şi literatura, coord. Dumitru Chioaru, Cuvânt-înainte de Paul Cornea, Bucureşti, Editura „ART”; 2007 – „Singur printre poeţi. Canon şi subversivitate”, în vol. Anuarul Colocviului Internaţional de Exegeze şi Traductologie Marin Sorescu, Craiova, Editura Aius, 2007; 2004 – „Bacovia – subminarea organică a modelului eminescian”, în vol. Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi; 2004 – „Cercul Literar de la Sibiu, despărţirea de Blaga”, în vol. Caietele Lucian Blaga, vol. V, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu; 2003 – „Blaga şi avangarda românească”, în vol. Caietele Lucian Blaga, vol. IV, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu; 2002 – „Lucian Blaga şi sensul tradiţiei”, în vol. Caietele Lucian Blaga, vol. III, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu; – „Întâmpinările lui Blaga. Corolar critic interbelic”, în vol. Caietele Lucian Blaga, vol. III, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu.

Articole, cronici, eseuri în reviste:

Peste 200 de articole publicate în reviste precum Observator cultural, Paradigma, Ramuri, Scrisul Românesc, Mozaicul, SpectActor, Transilvania ş.a.