DESPRE CULTURA DE AZI: GELU BIRĂU – între inocenţa autentică şi metaforica realului

DESPRE CULTURA DE AZI: GELU BIRĂU – între inocenţa autentică şi metaforica realului

Gelu Birău (Gheorghe Birău) s-a născut la 20 februarie 1955, în satul Frăteşti, comuna
Stăneşti (Lelești în prezent), judeţul Gorj. Poet, documentarist, cercetător, cadru didactic…
A absolvit Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice (1975-1979). Din
anul 2004 este doctor în știinţe economice al aceleiași universităţi. Trăiește şi crează în
Târgu Jiu, lucrează la Banca Naţională a României, Agenția Gorj, din anul 1979, iar din
1990 îndeplineşte funcţia de director.
A debutat cu poezie în culegerea „Mlădiţele Gorjiului”, 1968 şi în revista „Flacăra” din
iunie1981.
Cenaclurile literare frecventate: „Orfeu” (Craiova), „Ramuri” (Craiova) și „Columna”
(Târgu Jiu). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 2004.
Colaborări la reviste: „Flacăra”, „Ramuri”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Echinox”,

„Columna”, „Brâncuși”, „Măiastra”, „Unu”, „Cuget liber”, „Caietele Columna”, „Portal-
Măiastra”, „Oglinda literară”, „Antemeridian/Postmeridian”, „Polemika”, „Revista

înățătorimii gorjene”, „Scrisul Românesc”, „Caligraf”, „Serile la Brădiceni”, „Confesiuni”,
„Noua Provincia Corvina”, „Poezia”, „Semne”, „Magazin istoric”, „Finanţe-Provocările
Viitorului”, diverse alte publicaţii de cultură și de specialitate. Membru în colegiul de
redacţie la revistele: Ramuri, Unu, Caietele Columna, Antemeridian/Postmeridan.
Debut editorial: volumul de versuri „Cântece esenţiale”, Editura „Spicon” – 1993, Tg-Jiu.
Premii obţinute: 1980 – premiul special al juriului la festivalul de literatură „Tudor
Arghezi”, 1982 – premiul I și premiul revistei „Transilvania” la festivalul „Tudor
Arghezi”, 1985 – premiul revistei „Orizont” la Festivalul Tudor Arghezi, 2002 – premiul
pentru literatură la Festivalul Ion Cănăvoiu, ediţia a X-a, 2005 – premiul „George Ţărnea”
la Festivalul „Serile la Brădiceni”, 2010 – premiul pentru cea mai bună carte de poezie la
ediţia a XIV-a Atelierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, 2011 – premiul „Costin
Kiriţescu” pentru volumul „Gorjul Bancar” acordat de Fundaţia Culturală Magazin Istoric
la simpozionul „Cristian Popisteanu”, 2011-premiul „A. D. Xenopol” pentru lucrarea
„Gorjul Bancar”, acordat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România.
Cărţi publicate: „Cântece esenţiale” – poeme, Editura „Spicon”, Târgu-Jiu, 1993; „Starea
de umbră” – poeme, Editura „Spicon”, Târgu-Jiu, 1998; „Chants/Cântece”, Editura
„Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1999, traducere în limba franceză de Paula
Romanescu; „Gorjul bancar. Banca Naţională”, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu
(Gheorghe Birău), 2000, istoriografie bancară; „Pământ în cuminţenie”, Editura
„Clusium”, Cluj-Napoca, 2002; „La Masa Tăcerii/Dinner at the Table of Silence”, volum
colectiv, Editura „Clusium”, Cluj-Napoca, 2002, traducere în limba engleză de Liliana
Ursu și Sean Cotter; „Mangementul riscurilor şi performanţelor bancare”, Editura
Universitaria, Craiova, 2007 (coautor); „Gorjul bancar. Banca Naţională”, ediţia a doua

revizuită şi adăugită, editura „Oscar Print” Bucureşti, 2010; Contabilitate bancară
(coautor), Editura „Renaissance”, Bucureşti; „Starea de umbră”, ediţia a doua revizuită şi
adăugită, Editura „Scrisul românesc”, Craiova, 2010; „Cântece esenţiale”, ediţia a doua
revizuită şi adăugită, Editura „Oscar Print” Bucureşti, 2010; „Odiseea aurului BNR,
Tismana 1944-1947, Editura „Oscar Print” Bucureşti, 2015, (coautor).
Antologii, culegeri, tratate, dicţionare, lucrări: Antologia „Paşi pe tărâmul eternităţii
cugetului liber”, ed. Gorjeanul, 2006; Antologia „Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor
din România care trăiesc în Gorj”, ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2006; Antologia
„Scriitori în ţara lui Brâncuşi”, ed. Măiastra, Tg-Jiu, 2007; Antologia „Murmurul
vocilor/murmure des voix/murmur of voice”, ed. Cogito Oradea, 2007; Antologia „Gorjul
literar nr.11”, ed. Măiastra, Tg-Jiu, 2008; Antologie de poezie „Oglinda literară” 2000-
2007, ed. Do-minor, Buc. 2008; Colecţia „Simpozionul de istorie şi civilizaţie bancară
Cristian Popişteanu”, editată de Banca Naţională a României, Fundaţia Culturală Magazin

Istoric, Asociaţia Română a Băncilor; Antologia „Gorjul literar nr.12”, ed. Măiastra, Tg-
Jiu, 2010; Antologia „Poeţi din Gorj” în limba germană, autor Dumitru Dănău, ed.

Măiastra, Tg-Jiu, 2011; „Dicționarul bibliografic al membrilor USR – filiala Craiova”,
Lucian Dindirică, ed. Aius Printed, Craiova, 2010; „Dicționarul scriitorilor români de azi”,
Boris Crăciun, ed. Porțile Orientului, Iași, 2011; Antologia Semne, ed. Emia, Deva, 2014;
Gorjul literar, Antolologie Columna, ed. CJCPCT Gorj, 2015; Cenaclul Columna, Școala
de literatură de la Târgu Jiu, Ion Popescu Brădiceni, ed. CJCPCT Gorj, 2015; Antologia
„Scriitori Gorjeni – membri ai Uniunii Scriitorilor din România”, ed. PIM Iași, 2016; Ioan
Holban, Un dicționar al scriitorilor români contemporani, vol.VI, ed. Tipo Moldova, Iași
2017.
Referinţe critice: Gheorghe Grigurcu, Valentin Tașcu, Mircea Moisa, Florea Miu, Ion
Hirghiduș, Aureliu Goci, Ioana Dinulescu, Ion Popescu-Brădiceni, Eugen Evu, Lucian
Gruia, Victor Andriţoiu, Zenovie Cârlugea, Valeria Manta Tăicuţu, Florian Saioc, Ion
Trancău, George Manoniu, Al. Florian Ţene și alţii.
„A vorbi despre Gelu Birău nu credem că e posibil fără a-i menţiona discreţia în care se
ascunde deopotrivă ca om și ca poet precum într-o umbră protectoare. Singurătatea sa e o
formulă de disimulare delicată, de întoarcere a feţei de lume spre sine însuși, o comuniune
cu acele lucruri, însingurate și ele, care-l exprimă în chip de simboluri. Orientată spre
interior, conștiinţa acestui solitar pudic se construiește cu lirică onestitate, precum o
dublură a fiinţei care împrumută din universul obiectiv doar propriile sale tremurătoare
răsfrângeri. Inocenţa autentică nu e niciodată sigură pe calitatea sa, îndoindu-se în mod
caracteristic”. (Gheorghe Grigurcu, „Gorjeanul”).