DESPRE CULTURA DE AZI: Constantin Pădureanu – un rural genial în ăst mileniu

DESPRE CULTURA DE AZI: Constantin Pădureanu – un rural genial în ăst mileniu

S-a născut la 6 august 1953, în comuna Podari, județul Dolj. Tatăl, Ion, factor poștal, și mama, Floarea, casnică, l-au învățat să fie un om bun și drept, cu frică de Dumnezeu. A absolvit şcoala primară în comună, Școala Profesională „Electroputere”, Liceul Industrial Construcții de mașini nr. 1 Craiova, iar între 1980–1984 a urmat Facultatea de Ziaristică din cadrul Academiei de Studii Social-Politice din București (a fost coleg cu Aurelian Titu Dumitrescu și Radu Vida). În clasa a VIII-a (1968) a debutat cu un reportaj în Scânteia pionierului. În timpul facultății a frecventat cenaclurile literare, celebre în epocă, și a publicat: însemnări, reportaje, interviuri și povestiri în ziarele și revistele vremii. A scris și publicat 17 volume de povestiri și nuvele, romane, poezie, interviuri, teatru și însemnări de călătorie din Israel și Grecia (Muntele Athos). A publicat: articole, interviuri, reportaje, însemnări de călătorie, proză, poezie, cronici literare și teatru în revistele: Antiteze, Argeș, Ardealul Literar, Agora literară, Agero – Stuttgart (Germania), Art-Emis, Bucureștiul Literar și Artistic, Carmina Balcanica, Conta, Cantonul 248, Cronica, Contact internațional, Excelsior, Lamura, Luceafărul, Luceafărul de dimineață, Lumea Credinței, Lumina (Serbia), Lumină Lină – Gracious Light (New York), Literatura și Arta (Republica Moldova), Magazin, Mișcarea Literară, Mozaicul, Noul Literator, Observatorul-Toronto (Canada), Pentru Patrie, România literară, Ramuri, Rotonda valahă, Scrisul Românesc, Scriitorul – destin și opțiune, Vorba noastră. A colaborat, de asemenea, cu informații, interviuri și reportaje la Radio Horion, Radio Oltenia Craiova, Radio România Actualități, Radio Logos, Radio Trinitas și la posturile de televiziune TVR, TVS, Tele U, Oltenia TV și TVR Craiova.
Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociației Culturale de Prietenie România-Israel, membru al Asociației Ziariștilor și Editorilor Creștini, membru fondator al Societății Scriitorilor Olteni, președinte al Asociației Culturale „Noul Literator” Craiova, epitrop al Bisericii Harșu din Craiova, membru al Clubului Dramaturgilor și al SpectActorilor Craioveni.
Opera: Minutul de la miezul nopții (povestiri), Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989; Destine (povestiri și nuvele), Editura Agora, Craiova; Speranța (roman), Editura Agora, Craiova, 1997; Gustul amar al exilului (povestiri și nuvele), Editura Agora, Craiova, 1999; Interviuri pentru mileniul III, Editura MJM, Craiova, 2002; Judecata lui Dumnezeu (povestiri și nuvele), Editura MJM, Craiova, 2004; Pelerini olteni în Țara Sfântă (însemnări de călătorie), Editura MJM, Craiova, 2008; Ierusalimul împăcării (roman), Editura Scrisul Românesc, 2009; Grecia – pământ sfânt și apostolic (însemnări de călătorie), Editura Scrisul Românesc, 2011; Focuri mocnite (versuri), Editura Aius, 2012; Focuri arzând (versuri), Editura Aius, 2013; Focuri pe dealuri / Feuer auf den Hugeln (versuri), ediție bilingvă română-germană, Editura Aius, 2014; Focuri pe colnic / Fuegos por el otero (versuri), ediție bilingvă română-spaniolă, Editura Aius, 2015; Gura lumii (teatru), Editura Aius, 2015; Focuri pe câmpii/Flames in the fields (versuri), ediție bilingvă română-engleză, Editura Aius, 2016; Focuri de Aoleo Mărie (versuri), Editura Macedoneanul, 2017.
Colaborări, volume colective: Stele’n cer (antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2012; „Noi suntem iarăși trecutul…” (antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2014; Antologie de poezie contemporană românească „Porni Luceafărul”, Editura Scrisul contemporan, Ploieşti, 2014; POETES, VOS PAPIERS! Antologie de poesie roumaine, Selection et traduction Paula Romanescu, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014; „Vreme trece, vreme vine”… (antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2015; Ligia Diaconescu, Antologia scriitorilor – Dor Românesc, Starpress 2016, Editura Olimpias, Galați, 2016; Ligia Diaconescu, Antologia „Limba noastră cea română”, Starpress 2016, Editura Olimpias, Galați, 2016; Mihai Duțescu-Nicolae Petre Vrânceanu – Antologiile revistei Noul Literator, vol. I – Poezia, Editura Grafix, Craiova, 2016; Ioan Holban-coordonator – Un Dicționar Al Scriitorilor Români Contemporani, volumul II, Editura TipoMoldova, Iași, 2016.
Referinţe critice: Mircea Ciobanu: „ … Prozele sale erau concludente pentru dorința de a spune totul și încă ceva pe deasupra despre satul oltenesc, despre oamenii acestor sate, despre un fel anume – incomparabil – de a potrivi vorba (sau de-a o pune împotrivă) … ”; Marin Sorescu: „Proza lui Constantin Pădureanu are cap și coadă și am remarcat câteva calități narative. Autorul are o tentă umoristică și drumul lui mi se pare bătătorit, dar plac limbajul și darul său de povestitor”; Adrian Păunescu: „Văd că, la Craiova, dl. Constantin Pădureanu pregătește o carte a sa Interviuri pentru mileniul trei. Îl încurajez, îl laud și îl susțin…”; apoi Paul Aretzu, Gabriel Coșoveanu, Aurelian Titu Dumitrescu, Ștefan Vlăduțescu, Dumitru Augustin Doman, Radu Tudoran, Costin Tuchilă, Petre Anghel, Mihai Duțescu, Gelu Negrea, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Marian Odangiu, Liviu Ioan Stoiciu, Florian Copcea, Ștefan Borbely, Emil Lungeanu, Maria Vaida, Aureliu Goci, Adrian Dinu Rachieru, Academician Nicolae Dabija, Constantin Cubleșan şi…
Premii și diplome: Diplomă de excelență – conferită de Fundația Scrisul Românesc, 2008, Premiul Romulus Cojocaru – acordat de Revista Lamura, 2009, Premiul Special – acordat de Revista Mileniu 3, 2009, Diplomă de excelență – conferită de Asociația Culturală Autograf MJM, 2009, Diplomă de excelență – conferită de periodicul național Rațiunea, 2009, Premiul Gib. I. Mihăescu pentru volumul „Ierusalimul împăcării” – acordat de Editura și Revista Scrisul Românesc, 2010, Premiul Petre Pandrea pe anul 2011 pentru întreaga activitate – acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, și Asociația Culturală Autograf MJM, Premiul Eminescu pentru proză – acordat la Festivalul Internațional de Literatură „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin, 2012, Premiul pentru poezie și Medalia „Mihai Eminescu” – acordate la Festivalul Internațional de literatură „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin, 2013, Premiul pentru poezie și Medalia „Mihai Eminescu” – acordate la Festivalul Internațional de literatură „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin, 2014, Diplomă de excelență – conferită de Societatea Literar-Artistică “Tibiscus” Uzdin, Serbia, 2014, Diplomă de Excelență – conferită de Centrul Cultural “Nichita Stănescu”, Drobeta Turnu Severin, 2014, Diplomă de aur – conferită de Societatea de Limbă Română din Voievodina, Vârşeţ, la Festivalul Internaţional de la Jitcoviţa, Serbia, 2014, Premiul pentru poezie și Medalia „Mihai Eminescu” – acordate la Festivalul Internațional de literatură „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin, 2015, Diplomă de excelență – conferită de Societatea Culturală “Dor – Dragoș Vrânceanu”, Râmnicu Vâlcea, 2015 Premiul “Porni Luceafărul” pentru poezie și Medalia „Mihai Eminescu” – acordate la Festivalul Internațional de Literatură „Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin, 2016, Premiul pentru Excelență pe anul 2016 pentru volumul “Focuri pe câmpii – Flames in the fields” – acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, Premiul I – acordat la Festivalul-Concurs de Literatură “Alexandru Macedonski”, ediția a V-a, Secțiunea Dramaturgi Consacrați, Bucureşti, 2018, Diplomă de excelență – conferită la Festivalul de Poezie “Porni Luceafărul” , ediția a VII-a, Drobeta Turnu Severin, 2018.