Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Baroul Dolj și cel din Vidin au făcut un studiu privind forța de muncă și relația cu angajatorii în domeniul juridic

Publicat

pe

Reprezentanții Baroului Dolj au prezentat, joi, rezultatul unui studiu privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic. Acest studiu face parte din acțiunile derulate în cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Baroul Dolj fiind beneficiar al proiectului, iar Baroul Vidin este partener.

Prin efectuarea acestui studiu se urmărește, potrivit decanului Baroului Dolj, Lucian Săuleanu, identificarea nevoilor și ariilor de angajabilitate, dar și condițiile în care membrii grupului țintă al proiectului (studenții și absolvenții de studii superioare), vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere.

Un al doilea obiectiv principal al cercetării noastre a fost acela de a identifica nevoia posibililor angajatori (societăți comerciale, instituțiile administrației publice etc.) de personal cu studii juridice, dar și nevoia de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați. Pentru a îndeplini aceste obiective, echipe de experţi din cadrul Baroului Dolj, România și Baroului Vidin, Bulgaria, au efectuat un studiu amplu, în oglindă, pe ambele maluri ale Dunării, în judeţul Dolj şi regiunea Vidin, folosind metode cantitative şi calitative. În cadrul acestei cercetări, au fost colectate și analizate informații teoretice și empirice, urmând ca acestea să fie folosite ca bază de date primară pentru cele două Centre Juridice Transfrontaliere, dar și pentru fundamentarea unei strategii comune privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic”, a explicat Săuleanu.

Chestionare pentru studenți și pentru angajatori

În județul Dolj și Regiunea Vidin, s-a optat pentru aplicarea a două chestionare: un chestionar a fost aplicat persoanelor fizice, cetățeni români și bulgari, studenți sau absolvenți de studii superioare juridice, pentru identificarea nevoilor, ariilor de angajabilitate și condițiilor în care aceștia vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere. Au fost aplicate 353 de chestionare în județul Dolj și 170 de chestionare în regiunea Vidin. Un alt chestionar a fost aplicat persoanelor juridice, angajatori de personal cu studii superioare, pentru identificarea nevoii de personal cu studii juridice, dar și a nevoii de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați.

Au fost aplicate 104 chestionare în rândul persoanelor juridice din județul Dolj și 62 de chestionare în rândul persoanelor juridice din regiunea Vidin”, a mai spus decanul Baroului Dolj.

Reticență cu privire la emigrare

În urma analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul studenților specializării drept” și practicienilor în domeniul juridic, se observă o reticență a acestora în ceea ce privește potențiala emigrare. Astfel, 47.59% dintre respondenții români au apreciat ca având o probabilitate „mică” și foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 27.2% au precizat că nu au nicio probabilitate de emigrare, iar 50% dintre respondenții bulgari au apreciat ca având o probabilitate „mică” și foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 28.82% au precizat că nu estimează nicio probabilitate de emigrare.

Pentru doljeni se constată că cel mai mare interes pentru o potențială emigrare îl prezintă statele din Europa Occidentală, țările regăsite în proximitatea României nesuscitând interes ridicat respondenților. Mai mult, pentru respondeții români, Bulgaria, respectiv regiunea Vidin, s-au regăsit la foarte puțini respondenți ca primă opțiune pentru emigrare. La respondenții bulgari, întrebați despre gradul de interes pe care îl prezintă diverse regiuni ca potențiale zone pentru emigrare, se observă că cel mai mare interes îl au pentru statele membre din Uniunea Europeană, urmate de cele din Europa Occidentală. Cu toate acestea, persoanele intervievate în Vidin, fiind rugate să opteze în ordinea preferințelor între un grup de state și regiuni în ipoteza în care li s-ar ivi situația ofertei unui loc de muncă cu condiții de salarizare și facilități similare, au optat în număr relativ mare pentru județul Dolj și alte regiuni din România ca primă opțiune. Astfel se observă un interes mai ridicat pentru emigrare spre Dolj, respectiv România, din partea respondenților bulgari, față de interesul relativ scăzut pe care îl au românii pentru o potențială emigrare în regiunea Vidin, respectiv Bulgaria”, a completat Săuleanu.

Studenți pretențioși

Mai mult, se poate observa nivelul ridicat al pretențiilor în rândul persoanelor cu studii universitare juridice din România și Bulgaria în ceea ce privește potențialele locuri de muncă din alte state, 41.4% dintre români și 56.47% dintre bulgari au precizat că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar și doar în domeniul specializării universitare, iar 50.4% dintre români și 34.71% dintre persoanele intervievate în Bulgaria au spus că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar, chiar dacă locul de muncă nu este în domeniul specializării universitare, numai 4.5% dintre respondenții români și 0.59% dintre bulgari au specificat că ar accepta să lucreze și în sectorul secundar, dar doar pentru o perioadă determinată. Niciun respondent nu și-a prezentat intenția de a lucra în sectorul secundar al pieței forței de muncă pentru o perioadă nedeterminată.

Angajatorii nu prea vor absolvenți

Referitor la angajatori, aceștia nu s-au arătat foarte deschiși pentru o potențială angajare a unor absolvenți de studii superioare juridice finalizate în statul vecin, cu toate că 42.31% dintre persoanele juridice din Dolj și 51.62% dintre persoanele juridice din Vidin conștientizează că acest lucru le-ar mări oportunitățile de cooperare cu instituțiile din țara vecină.

Proiect transfrontalier

Acest proiect este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“. Valoarea totală a programului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.