Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Proiecte de 2 milioane de lei la Universitatea din Craiova

Publicat

pe

Universitatea din Craiova are în derulare șase proiecte cu finanțare de la Ministerul Educației, din Fondul de Dezvoltare Instituțională, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ două milioane de lei. Toate cele șase programe au luat startul în luna mai și trebuie duse la bun sfârșit până la data de 15 decembrie 2018. Proiectele îi vizează direct atât pe studenți, investindu-se în dezvoltarea actului educațional, a relațiilor cu mediul socio-economic, cât și infrastructura instituției.

Cele șase proiecte au fost câștigate de către reprezentanții Universității din Craiova ca urmare a participării la competiția organizată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

Legături cu piața muncii

Unul dintre proiecte vizează măsuri active de promovare și adaptare a ofertei educaționale a Universității din Craiova, la cerințele interschimbabile ale pieței muncii din sectorul public, privat și mixt. Cu o durată de implementare de 8 luni, între 1 mai și 15 decembrie 2018, acest program își propune dezvoltarea unui sistem de măsuri active privind adaptarea ofertei educaționale a Universității din Craiova, la cerințele pieței muncii și promovarea acesteia în vederea sporirii accesului la un învățământ superior performant, informarea unui număr de 6.000 de elevi despre oferta UCV, permanentizarea unor programe de sprijin și îndrumare pentru studenții aflați în situații de risc, proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar sau consolidarea parteneriatelor dintre Universitatea din Craiova și reprezentanți ai mediului socio-economic din regiunea S-V Oltenia. Bugetul aprobat pentru acest proiect este de 330.000 de lei. 

Formare antreprenorială

Foarte important pentru studenții craioveni este proiectul inițierea și dezvoltarea unui program de Consiliere, Asistență și Formare Antreprenorială în cadrul Societății studențești pentru educație universitară antreprenorială a Universității din Craiova

Este vorba despre un program activ de educație antreprenorială pentru studenții și absolvenții cu activități menite să încurajeze și să dezvolte competențe și abilități antreprenoriale. Mai mult, pe lângă faptul că sunt informați, studenții pot face proiecte de start-up și astfel pot demara activități pe cont propriu. Bugetul aprobat pentru ca toate aceste acțiuni să fie puse în aplicare este de 106.000 de lei.

Soluții pentru creșterea calității actului educațional

De asemenea, Universitatea din Craiova a câștigat un proiect care îi permite testarea unor soluții de implementare a politicii Universității în domeniul calității educației corelată cu politica națională a educației, cu mecanismele și standardele naționale de asigurare a unui învățământ de calitate în condițiile de concurență impuse de economia de piață. Bugetul în acest caz este de 300.000 de lei.

Proiect și pentru cercetare

Și pentru domeniul cercetării a fost câștigat un proiect. Acesta se referă la extinderea activităţilor suport destinate susţinerii cercetării de excelenţă în Universitatea din Craiova (Ucv). „Acţiunile suport implementate prin intermediul acestui proiect vor viza trei obiective specifice: realizarea de instrumente specifice destinate stimulării şi valorificării excelenţei în cercetare, susţinerea excelenţei în cercetarea fundamentală prin promovarea spiritului competitiv la nivel instituțional, promovarea şi internaţionalizarea cercetării de excelenţă”, se arată în proiect. Bugetul aprobat pentru atingerea acestor obiective este de 372.000 de lei.

Servicii pentru studenții din străinătate

Un alt proiect vizează serviciile pentru studenții internaționali și personalul didactic internațional, mai exact adaptarea politicilor și activităților instituționale de internaționalizare cu Planul Strategic al Universității din Craiova. Unul dintre obiectivele acestui program constă în stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice, a personalului administrativ și studenților prin dezvoltarea competențelor lingvistice ale acestora. Pentru acest proiect a fost aprobată suma de 359.000 de lei. Un ultim bilanț al UCV arată faptul că tot mai mulți studenți din străinătate aleg să urmeze cursurile facultăților craiovene.

Dezvoltarea Bazei Pomicole Vâlcea

În ceea ce privește infrastructura Universității din Craiova, grație unui proiect de 315.000 de lei, 15.000 de lei fiind cofinanțare UCV, se va moderniza Stațiunea Didactică de Cercetare pentru Pomicultură Vâlcea. Astfel, se au în vedere: înființarea unor culturi didactice și experimentale la plantele pomicole, întreținerea eficientă a echipamentelor și utilajelor existente în pomicultură, crearea condițiilor pentru protecția mediului și a sănătății umane; creșterea impactului educațional și științific prin promovarea activităților și serviciilor modernizate cu sprijinul proiectului și diseminarea acestora prin organizarea de activități instructiv-educative și de cercetare aplicativă; modernizarea bazei materiale existente; pregătirea și formarea profesională participativă a studenților, bazată pe cercetare și dezvoltarea abilităților practice.

Posibilitatea obținerii acestor tipuri de proiecte există de trei ani de zile, suma atrasă de Universitatea din Craiova crescând anual. „Aceste șase proiecte, alături de toate celelalte pe care Universitatea din Craiova le are în derulare la ora actuală, dovedesc, așa cum îmi place mie să spun, că instituția noastră este una dinamică. Cele șase proiecte înseamnă atragerea unei sume de aproximativ 2.000.000 de lei și o degrevare a bugetului Universității din Craiova. De trei ani de zile există această posibilitate de a depune proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională de la nivelul Ministerului Educației. Am pornit în 2016, cu atragerea sumei de 800.000 de lei, a urmat 2017 cu aproximativ 1.200.000 de lei și anul acesta iată am ajuns la 1.700.000 de lei. A fost o creștere de la un an la altul. Proiectele sunt deja în derulare și trebuie încheiate în data de 15 decembrie 2018”, a precizat Cezar Spînu, rectorul Universității din Craiova.

Alte zeci de proiecte în derulare și șapte în lucru

În total, la ora actuală, Universitatea din Craiova are în derulare 36 de proiecte vizând diferite domenii, exceptându-le pe cele care privesc cercetarea, suma totală a acestora fiind de 65.000.000 de lei. Alte șapte proiecte sunt în lucru, bugetul total fiind de aproximativ 35.000.000 de lei.