Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Primăria Craiova dă 12.000 euro, lunar, Primăriei Tismana

Publicat

pe

Aproape 13.000 euro, din bugetul Primăriei Craiova, vor merge, lunar, la Primăria Tismana. Aceasta, pentru terenul aferent stației de captare a apei Izvarna.

Pe ordinea de zi a ședinței, de joi, a Consiliului Local Municipal Craiova se află un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul aferent Staţiei de Captare Izvarna, situat în intravilanul oraşului Tismana, în vederea derulării Proiectului „Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”.

Terenul are o suprafață de 81.675 mp, iar Primăria Craiova îl concesionează pe 16 ani.

Lunar, autoritatea publică craioveană va plătit Primăriei Tismana 12.893,51 euro.

Pentru luna în curs cuantumul redevenței este de 59600,25 lei/lună (echivalent a 12893,51 euro/lună) conform HCLM Craiova nr.260/31.05.2018, având în vedere cursul de schimb euro afișat de B.N.R și avut în vedere la data întocmirii raportului de evaluare nr.568/23.05.2018. Redevența va fi calculată conform perioadei rămase de la data semnării contractului. Începând cu lunile următoare cuantumul redevenței de 59600,25 lei/lună, reprezentând echivalentul a 12893,51 euro/lună,va fi actualizat și achitat la nivelul cursului de aschimb al euro afișat de către B.N.R , valabil la data plății. (2) Redevenţa stabilită, reprezentând preţul concesiunii, se va achita de concesionar lunar până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară. (…) Pentru depăşirea termenelor de plată a redevenţei prevăzute la alin. (1) şi (2), concesionarul va plăti majorări de întârziere de 1% din cuantumul redevenţei neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorată. În cazul în care actele normative referitoare la majorările de întârziere se vor modifica, acestea se vor aplica de drept prezentului contract de concesiune. Se consideră întârziere la plata redevenţei 4 depăşirea termenului scadent expres prevăzut în contractul de concesiune. Redevenţa datorată de concesionar se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau modificări ale suprafeţei obiectului concesiunii”, este stabilit în contractul de concesiune publicat pe site-ul Primăriei Craiova.

În raportul ce însoțește hotărârea care va fi supusă, joi, votului consilierilor locali se arată că Primăria Orașului Tismana a menționat că este exclusă orice altă modalitate de transmitere a terenului.

© 2021. Toate drepturile rezervate.