OLT. „Bătaie” pe cele 112 locuri de la învăţământul dual

Date:

 

Prima etapă dedicată înscrierii absolvenților claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în anul școlar 2018-2019, se desfăşoară până pe 19 iunie. Oltenii se înghesuie pentru a prinde unul dintre cele 112 locuri disponibile în cele patru clase de învăţământ profesional dual care vor funcţiona în judeţul Olt.

Inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, Vera Rachină, a afirmat că cea mai mare competiţie este şi în acest an tot la clasele de învăţământ profesional dual, deşi numărul de locuri a crescut.

În următorul an şcolar, la nivelul judeţului Olt vor funcţiona patru clase de învăţământ profesioan dual, cu specializările electrotehnică, electronică şi mecanică. Trei clase vor funcţional la Colegiul Metalurgic şi una la „Alexe Marin”.

„Înscrierile se fac la fiecare şcoală în parte. Avem 42 de clase de liceu tehnologic cu 1.176 de locuri, 25 de clase de învăţământ profesional cu 706 locuri şi patru clase de învăţământ profesional dual cu 112 locuri. Pot să vă spun că este afluenţă mare de elevi care vor să se înscrie la învăţământ dual. Majoritatea elevilor care vor învăţământ profesional se înscrie la dual. O să fie competiţei acerbă şi în acest an pentru că oamenii se bucură şi de bani, şi de siguranţa locului de muncă”, a afirmat ea.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

În data de 19 iunie, unitățile de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unităţile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învăţământul dual vor afişa şi graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională.

Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25-29 iunie. Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare și desfășurare a contestațiilor sunt stabilite de unitatea de învățământ profesional.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta în zilele de 21 și 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaților admiși în învățământul profesional și dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate în data de 6 iulie.

Share post:

ULTIMA ORĂ
Recente