PUZ-ul pentru terenul spitalului regional, scos la licitație

Primăria Craiova a scos la licitație întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii spitalului regional.
„Având în vedere faptul că, pe raza municipiului Craiova, Ministerul Sănătății derulează studiul de fezabilitate în vederea implementării proiectului Spital Clinic Regional de Urgență Craiova, pe un teren aflat în prezent în extravilanul municipiului, transmis din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății, se impune elaborarea și aprobarea unei documetații de urbansim prin care terenul aferent proiectului mai sus menționat să fie introdus în intravilan și reglementat în conformitate cu funcțiunea ce urmează a fi dezvoltată pe acesta”, se arată în anunțul publicat pe site-ul Primăriei și în SEAP.
Terenul pe care se va construi spitalul regional se învecinează la Nord cu rest proprietate Statul Român în administrarea M.A.P.N., la Sud cu  șoseaua de centură – ocolitoarea Nord, la Vest cu proprietăți private și la Est cu DJ 643F Craiova-Ghercesti
Suprafață aproximativă a zonei studiate prin PUZ este de 27 ha. Suprafață terenului ce generează Planul Urbanistic Zonal este de 18 ha.
„În cadrul documentației se va introduce în intravilan suprafață de 27 ha, că trup izolat deintravilan și se va reglementa urbanistic pentru funcțiunea de instituții și servicii publice de interes general. Se va avea în vedere vecinătatea cu șoseaua de centură și cu DJ 643F Craiova-Ghercesti, analizându-se posibilitățile de acces din acestea, ținând cont de situația actuală și de propunerea existența de realizare a drumului expers Craiova-Pitești al cărui traseu coincide, pe zona de vecinătate cu terenul studiat, cu traseul DJ 643F Craiova-Ghercești”, se mai arată în anunț.

Populare

Recomandări

OLT. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 28.11 – 04.12.2022 – OLT

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...