Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Primăria Craiova a stabilit lista actelor ce vor fi trimise prin e-mail

Publicat

pe

Consilierii municipali craioveni vor supune la vot, în ședința de joi, un proiect privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a celor de executare și a altor documente emise de către reprezentanții Direcția Impozite și Taxe, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță. De asemenea pe această listă sunt trecute și documentele care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi ulterior transmise. Aceste acte vor putea fi comunicate fără a purta semnătura persoanei împuternicite și ștampila, ci o semnătură electronică.

Potrivit proiectului de hotărâre ce va fi supus la vot, în ședința ordinară de joi, aceste acte sunt valabile chiar dacă vor avea doar acea semnătură electronică. Lista cuprinde nu mai puțin de 26 de documente, unele de executare, altele emise de Direcția Impozite și Taxe.

Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila Direcției Impozite și Taxe, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul de hotărâre.

Gamă largă de documente

Astfel, vor putea fi comunicate prin mijloace electronice: titlurile executorii, somațiile, deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale; adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; decizii de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, decizii de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; decizii de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; decizii de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale; decizii privind nemodificarea bazei de impunere; decizii de instituire a măsurilor asigurătorii; decizii de ridicare a măsurilor asigurătorii; adrese de înfiinţare a popririi; adrese de înfiinţare a popririi asigurătorii; înştiinţări privind înfiinţarea popririi; procese-verbale de constatare a contravenţiei; note de plată; extras de rol; aviz de inspecţie fiscală; invitaţii; procese-verbale privind cheltuielile de executare silită; certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local; raport de inspecţie fiscală; anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile. De menționat că acea semnătură electronică pe care o vor purta aceste documente are la bază un certificat calificat al organului fiscal local.