Co-LABORATOR – Ediţia I, 2017

În perioada 20-25 noiembrie 2017, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează Atelierul de Creaţie Artisitică – Teatru „Co-LABORATOR”, desfăşurat la sala „Aula Buia” a Facultăţii de Agronomie. Workshop-ul este condus de Catinca Drăgănescu şi Catrinel Bejenariu şi are la bază texte din creaţia lui William Shakespeare (Hamlet, Richard III, Iulius Cezar şi Cum vă place). Atelierul îşi propune să deconstruiască procesul de interpretare actoricească, prin antrenamentul specific al mijloacelor de expresie, în mai multe etape. Prima etapă va porni de la analiza de text şi stil. Etapa a doua presupune antrenamentul specific orientat pe rostire, muzicalitate, ritm şi expresie corporală. Ultima etapa este dedicată explorării diverselor formule performative de punere în scenă a produsului final.

Pentru acest Atelier au fost selectaţi 11 actori care nu au un contract permanent de colaborare cu o Instituţie de Spectacole. Actorii participanţi la acest workshop vor deveni colaboratori şi în alte proiecte ale Casei de Cultură.

Pe parcursul desfăşurării proiectului, sesiunile de pregătire ale actorilor vor fi completate de întâlniri cu personalităţi marcante la nivel naţional şi internaţional din domeniul Teatrului, în care participanţii pot descoperi sau aprofunda chestiuni teoretice importante, prin implicarea în discuţii active cu cei care vor susţine aceste conferinţe.

Policlinica Buna Vestire Craiova

În ultimii ani, la nivel naţional se remarcă o supra-saturare a pieţei de muncă în domeniul teatral printr-un aflux mare de actori absolvenţi şi locuri puţine în Instituţiile de Spectacole. De aceea, marea majoritate a acestor tineri actori activează în domeniul teatral independent, cu mai mult sau mai puţin succes. Sectorul Independent este un domeniu nesigur, unde actorii pot avea un succes notabil, dar care nu reprezintă o certitudine. Nu există stabilitate financiară sau siguranţa unui antrenament continuu, cum se întâmplă cu actorii angajaţi într-o Instituţie. Posibilitatea ca un actor de tip Freelancer să cunoască regizori sau specialişti din domeniu este mult diminuată faţă de cea a unui actor angajat. Totodată, posibilităţile de antrenament fizic sau vocal sunt reduse, dat fiind faptul că de multe ori freelancer-ului îi lipsesc spaţiile propice pentru o astfel de pregătire.

De aceea, proiectul „Co-LABORATOR” vine în întâmpinarea actorilor din mediul teatral independent (freelanceri), care nu sunt încă angajaţi într-o Instituţie de Spectacole, oferindu-le posibilitatea dezvoltării mijloacelor printr-un workshop condus de specialişti din domeniul teatrului care cuprinde exerciţii aplicate pe textele shakespeariene. Totodată, workshop-ul facilitează şi întâlnirea cu oameni de teatru importanţi. Proiectul îşi propune dinamizarea mediului teatral independent prin angrenarea freelaceri-lor în activităţi de cercetare dezvoltate de specialişti din domeniu, care vizează atât componenta practică, cât şi cea teoretică.

Acest proiect îşi doreşte să diminueze discrepanţa dintre mediul teatral independent şi cel instituţional, venind în sprijinul actorilor independenţi prin oferirea unui workshop condus de specialişti în domeniul teatrului, precum şi posibilitatea unor întâlniri cu personalităţi importante din domeniul teatral, o ocazie potrivită pentru a se dezvolta din punct de vedere profesional.

Casa de Cultură Traian Demetrescu Craiova

Populare

Recomandări