Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Friendship Season: Baroque & Classical Music Treasures

Publicat

pe

afis_concert_31-mar-2017JOI, 30 MARTIE 2017, ORA 18:00

Întâlnirile AmiTEA
Sala „Filip Lazăr” a Filarmonicii „Oltenia”

Invitaţi:
DIRIJOR: IVAN ILIEV
SOLIȘTI: MINCHO MINCHEV (vioara Stradivarius ”Baron Wittgenstein” 1716, violă – BULGARIA), RĂZVAN STOICA (vioara Stradivarius ”Queen ex-Ernst” 1729)

Moderatori:
Constantin Secară – muzicolog
Ramona Bădescu – PR, Filarmonica „Oltenia”

Intrarea liberă

VINERI, 31 MARTIE 2017, ORA 19:00

Concert simfonic
Baroque & Classical Music Treasures”

Își dă concursul

ORCHESTRA SIMFONICĂ
A FILARMONICII “OLTENIA”
DIRIJOR
IVAN ILIEV
SOLIȘTI
MINCHO MINCHEV
vioara Stradivarius ”Baron Wittgenstein” 1716, violă
RĂZVAN STOICA
vioara Stradivarius ”Queen ex-Ernst” 1729

În program:

Johann Sebastian Bach:
Concertul în Re minor pentru două viori și orchestră, BWV 1043
Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonia concertante în Mi bemol major
pentru vioară, violă și orchestră, K. 364
Joseph Haydn: Simfonia nr. 104 în Re major (H: 1/104), ”Londoneza”

mincho-minchevViolonistul MINCHO MINCHEV

Născut în 1950, înorașul Gabrovo (Bulgaria), renumitulvirtuoz al vioriișipedagog Mincho Minchev s-a remarcat ca fiindcelmaitânăr finalist – alături de Piotr Janowski – la ConcursulInternaționalpentruVioară ”HenrykWieniawski” (ediția a V-a, 1967, Polonia). Este, de asemenea, laureat al Concursului ”Niccolò Paganini” (Italia), unde a obținutPremiul al II-lea laediția a XVII-a, 1970 (Premiul I nu s-a acordat) șideținător al Premiului I la treiediții ale ConcursuluiInternațional ”Carl Flesch”.

Aînceputstudiulviorii la vârsta de patruani, iar la nouăani a evoluatpescenăpentru prima dată. A debutat ca solistalături de mariorchestresimfonice la vârsta de treisprezeceani. Ani de-a rândul, Mincho Minchev a câștigattoateconcursurilenaționalepentruvioară, urmând ca peparcursulcariereiartisticesăcântepetoatesceneleprestigioase de concert din întreagalume. Este discipol al reputatuluiprofesor Emil Kamilarov (la rândulluilaureat al Concursului ”HenrykWieniawski”, ediția a II-a, 1952) și a urmatcursuri de specializare cu prof. IfrahNeaman.

În 1977, GuvernulBulgariei a cumpăratpentrutânărulviolonistvirtuozaflatînplinăascensiuneartisticăvioaraStradivarius ”Baron Wittgenstein” 1716 (valorosul instrument aparținuse anterior lui John Corigliano Sr., fostconcertmaestru al FilarmoniciiNew York).

Alături de carierasolistică de excepție, Mincho Minchev s-aafirmatși ca profesor de vioară: din 1990 – la FolkwangHochschule(Essen, Germania), iar din 2005 – la NouaUniversitateBulgară(Sofia).

Deținător al titlului de Artist al Poporului, întreanii 1975 – 1990 Mincho Minchev a fostsolist al Filarmonicilordin Sofia și Varna.

Ca solist, a concertatalături de Royal Philharmonic Orchestra (RPO), London Symphony Orchestra (LSO), BBC, London Mozart Players, St Martin-in-the-Fields, St. Goldsmith Orchestra, Radio Suisse Romande, Orchestra Radio Moscovaetc.A evoluatînsăli de concert faimoase: Carnegie Hall (New York), Kennedy Center (Washington), TeatrulBolșoișiSala ”Ceaikovski” (Moscova), Festival HallșiRoyal Albert Hall (Londra), Herkulessaal(München) etc.A colaborat cu dirijorifaimoși, printre care Sir Charles Groves, Sir Nevil Mariner, Lenard Slatkin, Sir Alexander Gibson, Sir John Eliot Gardiner.

A realizat LP-uriși CD-uripentruDECCA, Balkanton, Capriccio, Integral, WDR, Radio Sofia, Radio-TeleviziuneaBelgrad, Radio Geneva etc.

Mincho Minchevsusținecursuri de măiestrieviolonisticăînMexic, Cuba, Turcia, Grecia, Macedonia, Slovenia, Japonia, Coreea de Sud, Australia etc. Este membruînjuriileunorrenumiteconcursuriinternaționale, precum”Carl Flesch” (Anglia), ”Rodolfo Lipizer” (Italia), ”IfrahNeaman” (Germania) ș. a.

Din 1992 susținecursuriinternaționale de master la Arkutino (Bulgaria), cu sprijinulMinisteruluiCulturiiși al Fundației ”KirilșiMetodiu”, iar din 1993 este director artistic al AcademieiInternaționale de Varăde la Varna. Din 1994 deținestatutul de președinte al Fundației ”PanchoVladigerov” șipecel de director al AsociațieiInternaționale ”PanchoVladigerov” pentrupianșivioară. Din 2000, Mincho Mincheveste director artistic al Festivalului ”Emil Ceakarov” (Burgas, Bulgaria).

 

razvan-stoicaViolonistulRĂZVAN  STOICA

 “Farmecpătrunzătorșitimbrurăpitor, bravurătehnicăceîțitaierespirația, intonațiespumoasă…” …el vadeveniunuldintreceimaimarivioloniștiaigenerației sale.”(MeunstericheZeitung)

Câștigator al Premiului ”New Talent” Bratislava 2013șideținător al titlului de”Celmai bun violonist din Europa sub 28 de ani”, cunoscutpentru“virtuozitateasa, pasiuneașisuperbasainterpretare”,violonistulRăzvanStoicadesfășoară o carierăartisticăimpresionantă.Mânuindu-și cupasiuneinstrumentul de la o vârstăfragedă, RăzvanStoica a fostadmis la Liceul de Muzica “GeorgeEnescu” din București, unde a studiatcu prof. Oliva Papa, darși cu maeștriiȘtefanGheorgiuși Modest Iftinchi. Dupăabsolvireacursurilorliceale, și-a continuatstudiile la Conservatorul Regal dinAmsterdam (Olanda), clasa prof. Ilya Grubert,și a participat la cursuri de măiestriesusținute de violoniștiiLeonidas Kavakos, KrysztofWegrzyn, Vadim Repin, Itzhak Perlman, IvryGitlisșiPinchas Zuckerman.Tânărulviolonista câștigatpeste 24 de premiinaționaleșiinternaționale la competițiiprestigioase,incluzând, printrealtele, Concursul”Perosi” (Tortona), olimpiadelenaționale de interpretareinstrumentală(România) șiConcursulpentruduete de la Bolzano (Italia). Înanul 2009, RazvanStoicaaobținutPremiul I“Strad Prize”(Salzburg, Austria). Ca șicâștigător al acestuifaimosconcurs, RăzvanStoica a primitvioaraStradivarius ”Queen ex-Ernst”, datând din anul1729.

RăzvanStoicaaevoluatatât ca solistinvitat, câtșiînrecitaluri – ca membru al “Duo Stoica”–  în Amsterdam (RoyalConcertgebouw), Paris (Théâtre des Champs-Élysées),Brescia (Teatro”San Barnaba”), Genova(Teatro”Carlo Felice”),Palacio de Festivales (Santander) etc.

Repertoriulmuzicii de camerăeste o preocuparedeosebit de importantă a violonistuluiRăzvanStoica, astfelcăîn 1996 s-a alăturatsoreilui, pianistaAndreeaStoica, spre a cântaînduetul de succes“DuoStoica”.

RăzvanStoicaa realizatînregistrărifoarteapreciate de critica de specialitate(Cele 24 de Capricii deNiccolòPaganinișiSimfoniaspaniolăpentruvioarășiorchestră, op. 21 de ÉdouardLalo, împreună cu Orchestra Academiei Beethoven din Cracovia). În 2012, RăzvanStoica a semnat cu casa de înregistrăriolandezăAliud, primul disc apărut, “Capriccioso”,fiindvândut cu mare succesînîntreagalume.

RăzvanșiAndreeaStoica(“Duo Stoica”)evolueazăfrecventînconcertepe scene renumite, precumGewandhaus(Leipzig), Het Concertgebouw(Amsterdam), Konzerthaus(Berlin)șiMusikverein(Viena).

Învaraanului 2014, ca invitat al Filarmonicii ”Oltenia”,violonistulRăzvanStoica a fostprotagonistulcelei de-a douaediții a proiectului artistic ”TurneuînOraș”,prilej cu care a delectatpubliculcraiovean cu cinciconcerteopen air desfășuratesub genericul”Magia Paganini”. Ulterior (octombrie 2014), a evoluat ca solistîncompaniaOrchestreiSimfonice a Filarmonicii ”Oltenia”, ca invitatînspectacolul”Vivaldi Colours” susținut la Sala Polivalentă.

 

ivan-ilievDirijorulIVAN  ILIEV

„… unmuzicianfoartetalentatşi un dirijor cu o temeinicăpregătireprofesională, stilulsău de a dirija, de o energiedebordantă, demonstreazăstăpânireaexcelentă a mijloacelortehnice.” (prof. Julian Shew, Louisiana State University – U. S. A.)

Născutîn Bulgaria, Ivan IlievaabsolvitcursurileAcademiei de Muzicădin Sofia; s-a perfecţionatîndomeniuldirijatului de orchestră cu profesorii Michael Esselstrom (la Indiana University, 2003), Victor Yampolsky (la Northwestern University) şi Julian Shew (la Universitatea de Stat din Louisiana). Studiilepostuniversitare le-a absolvit, de asemenea, în S. U. A., ca licenţiat al Universităţiidin Indiana; înperioada 2006 – 2008 a urmatprogramul de studiidoctorale al Universităţii de Stat din Louisiana, susţinândapoiteza de doctorat la Academia Naţională de Muzicădin Sofia.

Încalitate de dirijor al OrchestreiSimfonice a AcademieiNaţionale de Muzicădin Sofia şi ca dirijor principal al OrchestreiFilarmonicedin Pleven a susţinutconcerteacoperind o mare varietate de repertorii, valoareaperformanţelor sale profesionalefiindunanimrecunoscută de public şi de criticii de specialitate.

Printrealteansamblurisimfoniceînfrunteacărora a evoluatpeparcursulcarierei sale artistice, amintim: IUSB Philharmonic Orchestra, South Bend Chamber Orchestra, Louisiana State University Symphony Orchestra,Sarajevo Philharmonic Orchestra (Bosnia), Sofia Academic Symphony Orchestra, Shumen Philharmonic Orchestra, Stara Zagora Opera Orchestra, Plovdiv Philharmonic Orchestra, Pleven Philharmonic Orchestra (Bulgaria), Filarmonica “Oltenia” şiOpera Română– Craiova (România), FilarmonicaOradea, Tehran Symphony Orchestra (Iran). De asemenea, în 2016 a susținut un masterclass de dirijatorchestră la Conservatoruldin Luxembourg.

A realizatînregistrăripentru radio şiteleviziune(ConcerteleînMibemol major pentrutrompetăde J. Haydn şi J. Hummel, cu Filarmonicadin Sarajevo, 2004 şi 2005;Simfonia a II-a de J. Brahms, cu LSU Symphony Orchestra, 2007), precumşi un CD cu muzicăbarocă, la pupitrulOrchestrei de Camerădin Sofia (2001).

Înprezent, Ivan Ilieveste consultant artistic al Filarmonicii “Oltenia” Craiova; din 2015, înfrunteaOrchestrei de Cameră a Filarmonicii “Oltenia” laa căreirevigorareartistică a contribuit, susţineconcerteatâtînţară, câtşiînstrăinătate (Serbia, Austria). Colaboreazăîncalitate de dirijorinvitat cu diferiteorchestresimfonice din Româniaşi din străinătate, iarprintreproiectele sale viitoare se înscriecolaborarea cu Orchestra “EstroArmonico” (Luxembourg).

Ivan Ilievesteautorulunorarticole de specialitate, precum: “The Genesis of the Art of Orchestral Conducting in Bulgaria” (National Music Academy Almanac, Sofia, 2010); “Organization, Function and Structure of the Symphonic Orchestras in the United States” (“Musical Horizons”, Sofia, 2010); “Inside View on the Reality of the Performing Arts in Bulgaria” (“Culture Magazine”, Sofia, 2012). De asemenea, cărţile sale au fostpublicateîn Bulgaria şiRomânia: “The Art of Orchestral Conducting in Bulgaria: Genesis and Development in the XX century” (“Ars”, Sofia, 2012);„The Symphony Orchestra – Myths and Reality” / „Orchestra simfonică – Miturişirealitate” (AIUS, Craiova, Romania &“Ars”, Sofia,2015).

 

© 2021. Toate drepturile rezervate.