2.000 de persoane, în suspans pentru o locuinţă în cartierul chinezesc

Cartierul de locuinţe din Craiova a lăsat în aşteptare şi în suspans peste 2.000 de persoane care au depus cereri de locuinţe destinate cumpărării. Detaliile au fost oferite de reprezentanţi ai municipalităţii într-un răspuns oficial, unde aceştia au menţionat şi gradul de execuţie al blocurilor de locuinţe. Acesta variază între 4% şi 65%.

2.028 de persoane au depus, până în momentul de faţă, cereri de locuinţe destinate cumpărării în cartierul de locuinţe de pe strada Caracal. Proiectul este sistat de mai multă vreme, însă în mod oficial de la finele lunii ianuarie, atunci când consilierii locali ai Craiovei au votat ca firma constructoare, Shandong Ningjian Construction Group, să fie păsuită până în luna mai pentru a putea face dovada că are resursele financiare necesare să încheie proiectul, a cărui construcţie a demarat în martie 2015.

Solicitările pentru locuinţe se împart în trei categorii. Este vorba despre cererile personalului Ministerului Apărării Naţionale, care sunt în număr de 135, cele depuse de persoane care au domiciliul sau locul de muncă în Craiova, în număr de 1.791, şi cereri de la persoane din alte localităţi, care ar urma să fie soluţionate în limita locurilor disponibile, după soluţionarea celor din Craiova. Din fericire pentru cei care au depus aceste cereri, compania chineză constructoare nu a apucat să înceapă precontractările.

65% pentru cele două scări de bloc care vor fi transmise MApN

În ceea ce priveşte gradul de execuţie, reprezentanţii municipalităţii au explicat, în răspunsul transmis Jurnalul Olteniei în urma solicitării oficiale, că „au fost începute lucrările la un număr de 17 scări de bloc, gradul de realizare al lucrărilor fiind cuprins între 4% şi 65%. Precizăm că gradul de execuţie de 65% vizează cele 2 scări de bloc ce urmează a fi puse la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale”, se arată în răspuns. Reamintim că proiectul are 23 de blocuri, cu circa 1.800 garsoniere şi apartamente. De asemenea, cartierul mai are prevăzute grădiniţă, magazine, farmacie, cabinete medicale, sală de fitness, dar şi piscină. Concesiunea terenului a fost aprobată pentru o perioadă de 49 de ani.

Reamintim că, în şedinţa de consiliu local din data de 26 ianuarie 2017, a fost dispusă aprobarea încheierii unui act adiţional, conform căruia, până la 31 mai 2017, concesionarul trebuie să facă dovada deţinerii sumelor necesare finalizării investiţiei, în caz contrar contractul urmează a înceta, iar lucrările de infrastructură constând în construcţiile edificate de concesionar, în stadiul fizic existent, precum şi investiţia realizată de către concesionar vor fi preluate de către concedent în proprietate, în mod gratuit. Prezentul act adiţional constituie titlu executoriu şi va opera de plin drept fără somaţie sau îndeplinirea altor formalităţi judiciare şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.

Tăcere până pe 31 mai

După finalizarea termenului mai sus precizat, 31 mai 2017, se va lua o decizie de către Primărie şi Consilul Local în legătură cu proiect cartierului de locuinţe de pe strada Caracal. Printre soluţiile vehiculate în spaţiul public, în cazul în care firma chineză nu ar face dovada existenţei posibilităţilor financiare pentru a finaliza proiectul, ar fi chiar şi continuarea de către municipalitate, din fondurile bugetului local, a proiectului. Asta înseamnă o nouă licitaţie pentru execuţie.

Decizia păsuirii societăţii chineze a fost explicată în cadrul celei mai recente şedinţe a consiliului local, de către viceprimarul cu atribuţii de primar interimar, Mihail Genoiu.

Еram puşi în situaţia de a rezilia contractul cu firma chineză pe una din alte clauze şi de a prelua în patrimoniul primăriei tot ce s-a executat până la data respectivă. Am consultat şi notari, şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi executori judecătoreşti, şi am ajuns la concluzia că există mai multe variante. Oricare dintre variante ducea ori la hotărâre judecătorească care să consfinţească încheierea contractului şi trecerea în proprietatea primăriei a lucrurilor executate până la momentul respectiv, ori la un act adiţional, în formă amiabilă, prin care aceste lucruri să fie cedate primăriei. Având în vedere termenul care decurgea la una dintre variante şi la cealaltă, am optat pentru cea de-a doua, considerând-o mult mai scurtă şi am ţinut cont de solicitarea firmei chineze de a cere un termen de trei luni sau când vine până la sfârşitul lunii mai, a spus Genoiu.

Conform hotărârii de guvern prin care s-a transmis terenul de la Ministerul Apărării Naţionale către Primăria Municipiului Craiova, modificată la începutul acestui an, întreg cartierul de locuinţe, inclusiv locuinţele pentru angajaţii Armatei, trebuie să fie gata în termen de şase ani. Aşadar, la începutul anului 2020, cartierul de locuinţe ar trebui să fie gata. În caz contrar, terenul revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Recomandări

Dolj. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 15.08 – 21.08.2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului...

CJ Mehedinți va asigura hrana sportivilor de aur de la CSS Orșova

România a încheiat Campionatele Europene de Canotaj de la...

Vâlcea. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 15.08 – 21.08.2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului...