Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Preşedintele CJ Mehedinţi îndeamnă primarii să ia bani pe proiecte

Publicat

pe

Peste 735 de milioane de euro a pus la bătaie ADRSV Oltenia pentru primării şi IMM-uri

Consiliul Judeţean Mehedinţi a primit zilele trecute vizita Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin Marilena Alecu, şef compartiment comunicare, promovare şi informare al Direcţiei Politicii Regionale şi Comunicare. Autorităţile publice locale din judeţ au fost informate asupra oportunităţilor de finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, finanţare ce reprezintă o şansă în plus pentru dezvoltarea comunităţii.Primăriile din Mehedinţi au posibilitatea să acceseze bani europeni, pe axele prioritare 3 şi 8, constând în reabilitarea energetică a clădirilor publice, dar şi în sprijinirea infrastructurii sociale, cu accent pe grupurile vulnerabile ale vârstnicilor. Valoarea totală alocată zonei de sud-vest a Olteniei este de 715 milioane euro, iar unităţile administrativ-teritoriale din Mehedinţi au posibilitatea să depună proiecte pe programul operaţional 2014-2020, începând din data de 28 februarie 2017, până în data de 28 august 2017.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Aladin Georgescu a avertizat primăriile din judeţ că trebuie să profite de această oportunitate: ,,În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, transmit tuturor primarilor din judeţ să profite de această oportunitate, pentru o dezvoltare temeinică a Mehedinţiului!”,  a declarat Aladin Georgescu. În plus, Autoritatea de Management pentru POR a lansat cererea de proiecte in cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Informaţii relevante pentru acest apel de proiecte:

Perioada de depunere: 23 februarie 2017, ora 12.00 – 23 august 2017, ora 12.00 (perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme)

Solicitanţi eligibili: societăţile sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea eligibila a proiectului:– 1 mil. euro

Tipuri de investiţii eligibile:

ajutor de stat regional:

Construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii;

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

ajutor de minimis:

Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii;

Internaţionalizarea (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export etc).

AM POR a anunţat şi prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului 2.1.A Microîntreprinderi, până la 27.04.2017 (ora 12:00).

© 2022. Toate drepturile rezervate.