Conecteaza-te cu noi

Actualitate

A avut loc Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Severinului şi Strehaiei

Publicat

pe

Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Severinului şi Strehaiei adună în fiecare an clerici şi credincioşi într-o adevărată comuniune duhovnicească. Poposesc în Cetatea Severinului oameni de aproape sau de mai departe pentru a se bucura împreună de lucrarea cea bună din ,,Ogorul Domnului”. Ziua începe cu Sfânta Liturghie, care îi adună pe toţi lângă Sfântul Potir şi continuă cu Slujba de Te Deum. Mai apoi, sala ,,Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului Eparhial găzduieşte şedinţa prezidată de Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Anul acesta, în cuvântul de deschidere, Preasfinţia Sa a evidenţiat purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi le-a reamintit tuturor de faptul că slujitorii şi credincioşii din Episcopia Severinului şi Strehaiei sunt chemaţi la o lucrare înaltă şi activă, aceea de a fi în slujba Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În continuare, cei 30 de membri ai Adunării Eparhiale, dintre care 20 mireni, au analizat activitatea Eparhiei mehedinţene din anul 2016, sub aspect teologic-educaţional, cultural-misionar şi social-filantropic şi au aprobat proiectele propuse pentru anul 2017.La finalul întâlnirii, cei prezenţi au vizionat un film despre cele mai importante acţiuni ale Episcopiei Severinului din 2016.

229 preoți sunt în județul Mehedinți

În cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei sunt 196 parohii, deservite de 229 preoţi. Parohiile sunt arondate în cadrul a 4 protoierii: Drobeta Turnu Severin, Strehaia, Vânju Mare şi Baia de Aramă. Cinci slujitori ai sfântului altar desfăşoară activităţi de caritate în instituţiile socio-medicale şi în penitenciarele de pe raza judeţului Mehedinţi. Pe cuprinsul Eparhiei sunt 12 aşezăminte monahale: 5 de călugări şi 7 de maici, în care vieţuiesc 18 monahi şi 47 monahii.
În anul 2016, în prezenţă arhierească, au fost sfinţite 2 biserici, iar în urma unor ample reparaţii exterioare şi interioare, prin pictare sau repictare, s-au resfinţit 2 biserici. Ţinând cont de îndrumările Sfântului Sinod, cu referire la întrajutorarea parohiilor sărace, din fondul pastoral eparhial, s-au acordat ajutoare în valoare de 17.350 lei, la un număr de 156 parohii din cadrul eparhiei noastre. Îndrumarea preoţilor în activitatea pastorală s-a făcut prin organizarea conferinţelor preoţeşti. Întrucât anul 2016 a fost declarat de către Sfântul Sinod al B.O.R. ca fiind „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, în ziua de 21 martie 2016, s-a desfăşurat conferinţa preoţească de primăvară-vară la susţinută de Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului care a aşezat la inimile celor prezenţi cuvinte duhovniceşti izvorâte din exemplul de sfinţenie al vieţii Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul. Cu acest prilej, Compania de spectacole „Civic Art CvM“ Bucureşti a pus în scenă, în premieră absolută, spectacolul “Calea Adevărului”, o dramatizare dedicată Sfântului Antim Ivireanul. De asemenea, conferința pastoral-misionară de toamnă-iarnă a avut loc în data de 15 septembrie 2016 și a fost susţinută de Preasfinţitul Părinte Episcop Nicodim, care a susţinut referatul cu tema ,,Patima beţiei în scrierile Sf. Ioan Gură de Aur”. În acest context, amintim şi de conferința ,,Viaţa, între risipa de sine şi sfinţenie”, susținută de părintele Constantin Necula, la Palatul Culturii ,,Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, în ziua 11 iunie 2016.

Participare culturală

Sub aspect cultural, Episcopia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a desfășurat în perioada 30 mai – 1 iunie 2016, ediţia a IX-a a Simpozionului internațional „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”. Evenimentul cultural religios a reunit ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, academicieni, cadre didactice din învățământul universitar național și de peste hotare, preoţi cu preocupări istoriografice, cercetători în domeniu, istorici şi etnologi locali, teologi, preoţi şi profesori de religie. De asemenea, în zilele de 30 şi 31 mai 2016 s-a desfăşurat simpozionul internațional de patrologie la care au participat, ca şi la precedentele ediţii, renumiți profesori universitari din Grecia, Serbia şi Bulgaria.În cursul anului 2016 la editura „Didahia Severin” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei au apărut 5 titluri de reviste şi cărţi. Corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a susţinut în anul 2016 concerte atât în ţară, cât şi în străinătate: Corul Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei a susținut, în anul 2016, următoarele concerte de muzică bizantină, corală și tradițională:Concert de muzică populară în municipiul Drobeta Turnu Severin, în ziua de 4 mai 2016, la Palatul Culturii „Theodor Costescu”. Evenimentul a marcat o premieră pentru corul Episcopiei, fiind pentru prima dată când formaţia corală din Cetatea Severinului a susţinut un concert de muzică populară;
Sub genericul NOI SUNTEM ROMÂNI, cu prilejul Zilei Naționale a României, Corul KINONIA a susținut două concerte de muzică patriotică (Drobeta Turnu Severin şi Baia de Aramă). La concert şi-au dat concursul Orchestra de folclor a Liceului de Artă „Ion Ştefan Paulian” din Drobeta Turnu Severin şi binecunoscuta solistă a folclorului mehedinţean, Angelica Stoican;În preajma Sfintelor Sărbători, corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, sub bagheta părintelui arhidiacon Iulian Pruiu, a susţinut 16 concerte de colinde intitulate generic „O, ce veste minunată!”, în mai multe locații din eparhie;
De asemenea, Corul Kinonia şi Emilia Dorobanţu au colaborat la editarea audio-video a unei pricesne. Titlul acesteia este ,,Iartă-mă, Doamne, iartă-mă!” videoclipul fiind înregistrat la mănăstirea Topolniţa din judeţul Mehedinţi.
Tot în sfera muzicală, la Centrul Eparhial activează şi Grupul vocal folcloric “Izvoraşul”. La invitaţia renumitei interprete de muzică populară, Angelica Stoican, Izvoraşul, format din lucrători în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, a apărut sâmbată, 22 octombrie 2016, la emisiunea “O dată în viaţă”, producţie a Televiziunii Române.
Activităţile pentru copii şi tineret au vizat implicarea în proiectele Patriarhiei Române (,,Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege Şcoala”, ,,Concursul Național de Creație „Biserica și Școala din sufletul meu”, Programul Național de tabere de vară „Tradiție și noutate”, ,,Adunarea Tinerilor Ortodocși din Întreaga Lume”, ,,Cultură şi spiritualitate românească”, ,,Olimpiada de religie”) dar și cele derulate în Eparhie (,,Adunarea tinerilor creștin-ortodocși mehedințeni”, Festivalul de datini și tradiții românești „Crăciunul de ieri, Crăciunul de azi”, „Ucenicii credinţei”, Tabăra de vară din Parohia Eşelniţa-ediția a XX-a). În eparhia noastră funcţionează 42 centre catehetice pentru tineret, fiind implicaţi 500 de copii. În cadrul proiectului „Alege școala! 3” s-au înfiinţat 4 noi centre catehetice pentru tineret și persoane înscrise în programul educațional A doua şansă: Centrul catehetic „Sf. Nicodim”, zonal, cu sediul la Centrul eparhial, Centrul catehetic pentru A doua şansă în parohia Schela Nouă şi încă două centre catehetice pentru copiii cu risc de abandon şcolar din parohiile Obârşia de Câmp şi Strehaia. Și tot pentru elevi, s-au organizat pelerinaje şi excursii, concursuri şcolare pe teme religioase și serbări şcolare cu program religios. Cât privește ora de religie, la nivelul județului Mehedinți, predau disciplina religie 127 de profesori dintre care 43 sunt titulari, iar prin parteneriatul Școală-Biserică s-au desfăşurat activităţi comune de dascăli şi preoţi.

Persoanele în nevoi, sprijinite

În anul 2016 s-au derulat proiecte și programe sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în nevoi, atât prin Biroul de asistență socială al Centrului Eparhial cât și prin Asociaţia Filantropia Severin. Prin activitatea Biroului de Asistenţă Socială s-a acordat sprijin financiar la persoane aflate în evidenţa biroului, în valoare de 9.150 lei, iar ajutoare materiale constând în alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, în valoare de 2.850 lei. De suport emoţional, spiritual şi consiliere socială au beneficiat un număr de 441 de persoane. În cadrul proiectului „Spune Stop Inactivităţii”, pentru grupul țintă au fost organizate programe de formare profesională, beneficiare fiind un număr de 12 persoane. Şi tot pe parcursul lui 2016 s-a reuşit finalizarea Centrului de Bătrâni de la Balta. Eparhia noastră a desfășurat un program de asistenţă religioasă şi socială pentru persoanele cu deficienţă de vedere. Beneficiarii direcți sunt 500 persoane cu handicap vizual. În anul 2016, s-a continuat editarea în braille, a revistei ”Raze de Lumină” şi a Calendarului Creştin Ortodox accesibil nevăzătorilor, precum şi 10 apariţii noi. Pentru persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire există un spaţiu de slujire, în Dr. Tr. Severin, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii şi a altor slujbe religioase, în limbaj mimico-gestual.
Cât privește proiectele implementate şi programele derulate, Asociaţia Filantropia Severin a realizat proiecte și acțiuni, derulând suma de 4.257 lei. Numărul total al beneficiarilor Asociației Filantropia Severin, în anul 2016, a fost de 425 de persoane. ,,Privitor la aspectul misionar, amintim aici de activitatea desfăşurată prin postul de radio Lumina, site-urile eparhiale, precum şi prin revista ,,Didahia”. Materiale realizate cu ocazia celor mai importante evenimente bisericeşti locale au fost oferite spre difuzare posturilor locale media şi dar şi către media religioasă naţională. Cele mai importante obiective vizate pentru anul 2017: continuarea lucrărilor de pictură la Catedrala Episcopală;organizarea de simpozioane; susținerea de concerte de către corul Kinonia; realizarea planului editorial al Editurii „Didahia Severin”;întărirea parteneriatului Şcoală-Biserică. Mulțumim tuturor acelor care au sprijinit Episcopia Severinului și Strehaiei în lucrarea ei misionară, spre păstrarea dreptei credinţe şi în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor”, se arată într-un comunicat de presă emis de Biroul de presă al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Continue Reading
Publicitate

© 2022. Toate drepturile rezervate.