Primăria Slatina dă tichete sociale pentru… Paşti

Cu trei luni înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, Primăria municipiului Slatina anunţă că primeşte cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru Paşti 2017.

Într-un comunicat de presă, Primăria municipiului Slatina anunţă demararea celui de-al doilea sezon de distribuire şi depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE pentru Paşti 2017. Municipalitatea arată că se vor menţine cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate iniţial pentru sezonul Crăciun 2016, puncte unde se vor putea distribui şi depune cereri în perioada 16 ianuarie – 28 februarie.
“Beneficiari vor fi: persoanele cu handicap grav sau accentuat şi, respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.000 lei/lună.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curăţenie şi igienă corporală sau a locuinţei, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti. De menţionat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse gratuit la dispoziţia cetăţenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul poştei, în luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit”, se mai arată în comunicatul Primăriei Slatina.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă. În plus beneficiarii trebuie să anexeze cererii scrise copii xerox ale următoarelor documente:
• Pentru pensionari:
– documente din care s
ă rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;
– act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
– act de identitate al beneficiarului în condi
ţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.
• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:
– act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
– act de identitate al beneficiarului în condi
ţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
– documente din care s
ă rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilităţi, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Primăria arată că cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:
a) La Prim
ăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire:
– sediul central: str. Mihail Kog
ălniceanu, nr. 1;
– Direc
ţia Administrarea Domeniului Public şi Privat: str. Unirii, nr. 2B;
– Direc
ţia Economică: str. Toamnei, nr. 6;
b) La Direc
ţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire:
– sediu central: str. Fra
ţii Buzeşti, nr. 6;
– Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;
– Centru de Îngrijire
şi Igiena Corporală: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
c) La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilit
ăţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
d) Compania de Ap
ă Olt – 3 puncte de primire:
– Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
– Casieria Dispecerat: str. Textilistului;
– Casieria Al.I. Cuza: b-dul Al.I. Cuza.
.
Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibil
ă gratuit atât la cele zece puncte publice mai sus-menţionate, dar ea poate fi descărcată direct şi de pe site-ul Primăriei Slatina –www.primariaslatina.ro  şi poate fi totodată transmisă on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie transmise şi documentele prevăzute mai sus, la adresa [email protected], mai arată municipalitatea.

 

Populare

Recomandări

45 de ani de închisoare, după ce a încercat să recreeze crimele odiosului Jeffrey Dahmer

Criminalii în serie și atrocitățile lor produc nu doar...

Făina de greieri, acum și în România

Un magazin online din Baia Mare a pus la...

Craiova. Trei frați, acuzați de proxenetism cu minore

Trei frați cunoscuți în lumea interlopă din Craiova au...

Gala fotbalului doljean, la Craiova

Tinerii fotbaliști doljeni, dar și antrenorii lor, reprezentanți ai...