Criteriile de aplicare a impozitului de 500% și regulamentul pentru parcarea prin SMS, în dezbatere publică

 

Primăria Craiova a publicat, pe site-ul propriu, spre consultare publică, două proiecte de hotărâre. Este vorba despre criteriile de aplicare a impozitului pe paragină pentru terenurile și clădirile neîngrijite, dar și despre regulamentul privind aplicarea taxei de parcare în Craiova, pe care municipalitatea dorește să o introducă în zona centrală.

Craiovenii ar urma să plătească, prin SMS, o nouă taxă de parcare, care ar urma să fie stabilită la doi lei pe oră, însă doar pentru zona centrală, după cum a anunţat executivul în mai multe rânduri. Prin aceasta, se dorește popularea parcării subterane, unde taxa este de un leu pe oră, și „curăţarea” zonei centrale de autoturisme care sunt parcate pe unde se poate.

Cum se va proceda?

Conform proiectului de hotărâre, „plata staţionării în parcările curente pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizată cu indicatorul “Parcare cu Plată” se realizează prin transmiterea unui mesaj SMS, de pe telefonul mobil către un număr scurt format din 4 cifre, în reţelele de telefonie mobilă, număr indicat pe panourile de parcare cu plată. Utilizatorul trimite un SMS la un număr scurt format din 4 cifre (ex.1234), numărul de înmatriculare al autovehiculului şi corespondentul timpului, (ex. DJ01ABC 1 oră), iar acesta va primi pe telefon un mesaj de confirmare a plătii, precum şi timpul alocat parcării”.

Taxa va fi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Craiova privind taxele și impozitele locale, la care se adaugă costurile operatorului economic care prestează serviciul de plată prin SMS. Autovehiculele al căror gabarit longitudinal depăşeşte 5 m , vor fi taxate pentru 2 locuri de parcare, iar cele ce depăşesc 10 m vor fi taxate pentru 3 locuri de parcare, în parcarea cu plată cu condiţia ca acestea să nu obstrucţioneze circulaţia vehiculelor pe sectorul de drum respectiv.

Cei care nu vor respecta regulile nou instituite vor avea de plătit și amenzi. De la 500 până la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice, pentru cei care staţionează/parchează în spaţiul de parcare fără achitarea taxei; staţionează/parchează în spaţiul de parcare cu depăşirea timpului pentru care s-a achitat taxa; provoacă stricăciuni la dotările ce aparţin parcării cu plată ca urmare a nerespectării regulilor de parcare, indicatoarelor, a marcajelor sau datorită unor manevre greşite; execută la autoturisme lucrări de reparaţii şi întreţinere pe locurile de parcare cu plată; nu respectă semnificaţia indicatoarelor şi a indicaţiilor înscrise pe panourile adiţionale ale indicatoarelor de parcare. Totodată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei vandalizarea indicatoarelor de semnalizare a parcărilor cu plată.

Criterii pentru impozitul pe paragină

După cum a fost aprobat în cea mai recentă ședinţă de consiliu local, craiovenii care au terenuri și/sau clădiri neîngrijite vor plăti o majorare a impozitului de 500%. Criteriile, însă, vor fi supuse votului în consiliul local până la 31 decembrie.

Conform procedurii de lucru, clădirea neîngrijită este clădirea în stare avansată de degradare, stare de paragină, cu faţade nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură şi care conform fişei de evaluare privind starea fizică de fapt a imobilului/clădire se încadrează în oricare din punctele: șarpanta lipseşte parţial sau integral, învelitoarea lipseşte integral, pereţii exteriori lipsesc parţial, finisajul la pereţii exteriori lipseşte parţial sau integral, tâmplăria exterioară lipseşte integral. Totodată, terenul încadrat în categoria terenurilor neîngrijite este terenul în paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, cu împrejmuiri neîntreţinute/nereparate sau alte situaţii de asemenea natură şi, conform fişei de evaluare privind starea fizică de fapt a imobilului/teren, se încadrează în oricare din punctele: vegetaţia spontană există, deşeurile există, împrejmuirea lipseşte parţial.

Pașii urmaţi pentru supraimpozitare

Verificarea și identificarea terenurilor/clădirilor care se încadrează în aceste criterii vor fi făcute de către Poliţia Locală Craiova. Dacă prin verificarea pe teren nu se reușește identificarea proprietarului, aceasta va fi făcută ulterior cu sprijinul Direcţiei de Impozite și Taxe. Urmează apoi notificarea și lăsarea măsurii ca, în cursul anului fiscal, proprietarul să se conformeze la cele solicitate. La blocuri, notificarea se va face către reprezentantul legal, urmând ca supraimpozitarea să fie impusă tuturor locatarilor. După împlinirea termenului prevăzut în notificare se face reverificarea, iar dacă nu se constată îmbunătăţiri, vor fi făcute demersurile pentru supraimpozitare, care se va face prin hotărâri de consiliu local individuale pentru fiecare clădire/teren în parte.

În situaţia în care proprietarii imobilelor comunică Primăriei Municipiului Craiova luarea măsurilor pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare stabilite prin notificare, după aprobarea prin hotărâre de consiliu a majorării impozitului pentru imobilul clădire/teren, după caz, se va relua procedura de lucru. Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pe baza procesului-verbal privind excluderea din categoria clădirilor/ terenurilor neîngrijite întocmit de către comisia mixtă va promova proiectul de hotărâre privind excluderea clădirii/terenului din categoria clădirilor/terenurilor neîngrijite şi încetarea majorării impozitului clădirii/terenului, după caz”.

Populare

Recomandări