Rata şomajului în Vâlcea – sub 5%

La sfârşitul lunii octombrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,9%, mai mică cu 0,4 puncte procentuale față de luna anterioară. Scăderea este datorată şi admiterii într-o formă de învățământ superioară a unora dintre absolvenții de liceu care se aflau în evidențele AJOFM Vâlcea ca persoane în căutare de loc de muncă, anunță reprezentanții Agenției.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie 2016 a fost de 8.141 persoane (în scădere cu 712 persoane față de luna septembrie 2016). Din totalul şomerilor înregistrați, un număr de 3.935 erau femei.

La sfârşitul lunii octombrie 2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 2.657 persoane au fost indemnizate şi 5.484 neindemnizate.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii octombrie 2016 se prezintă astfel: 2.936 persoane provin din mediul urban şi 5.205 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.389 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (62%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 32% din totalul şomerilor înregistraţi; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6% din numărul total de şomeri înregistraţi.

În luna octombrie 2016 s-au încadrat 396 persoane din rândul şomerilor înregistrați.

Populare

Recomandări