Conecteaza-te cu noi

Social

Râmnicenii, aşteptaţi să ceară ajutor pentru încălzirea locuinţei

Publicat

pe

Primăria Râmnicului îi aşteaptă pe locuitorii oraşului să depună cererile în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, noiembrie 2016 – martie 2017. Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG nr. 70/2011 şi HG nr. 920/2011), în sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri (foto).

Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. În plus, persoanele singure cu un venit situat între 786 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală  de 10%.  

Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr. 416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

De acest ajutor pot beneficia persoanele singure sau familiile care: locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; realizează venituri până la 615 lei/membru de familie (pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri) şi de 786 lei/membru de familie (sau 1.082 lei în cazul persoanei singure) pentru ajutorul cu energie termică.

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

a) ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

b) alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993

c) alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010

d) bugetului personal complementar primit de persoanele cu handicap (106 lei – handicap grav, 79 lei – handicap accentuat, 39 lei – handicap mediu);

e) ajutoarelor de stat pentru terenuri şi animale (APIA – cf.OG nr. 14/2010)

f) burselor sociale sau de studiu  ;

g) sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”;

h) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile  Legii nr. 52/2011.

Procedura de acordare a ajutoarelor cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică

a) AJUTORUL CU ENERGIE TERMICĂ

-până pe data de  20 noiembrie 2016  (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  – martie 2017), asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari (însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, locuinţă şi bunuri deţinute) şi le vor depune la Direcţia de Protecţie Socială;

-până la  5 decembrie 2016  (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada ianuarie 2017  – martie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (prin intermediul furnizorului şi asociatiilor);

şi în acest an,  municipalitatea  va sprijini populaţia vulnerabilă care utilizează energie termică, cu măsuri de protecţie specială, prin subvenţionarea lunară  a diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, şi preţul local facturat populaţiei (44,93 lei/Gcal);

b) AJUTORUL CU GAZE NATURALE, LEMNE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ

– până pe data de  20 noiembrie 2016  (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  – martie 2017), cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, precum şi de ultima factură emisă de furnizor (în fotocopie), la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială;

până la  5 decembrie 2016  (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada ianuarie 2017  – martie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (care se vor comunica titularilor prin posta sau direct de la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială).

Lista cu actele care se vor anexa la cerere se găseşte pe site-ul Primăriei la secţiunea Cereri si formulare”.