Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Cum stă CNADNR cu lucrările din Oltenia?

Publicat

pe

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a trecut în revistă, în luna august, stadiul proiectelor derulate de către aceasta. Citiţi, în cele ce urmează, care este stadiul diverselor proiecte din zona Olteniei.

Autostrada Craiova-Piteşti, poate cea mai importantă investiţie care ar trebui desfăşurată în zona Olteniei, nu are nici până acum o situaţie concretă. Practic, procedura de concesiune este în acelaşi stadiu ca în ultimii ani, iar autorităţile spun scurt şi sec: „Se desfăşoară etapa de dialog în cadrul procedurii de dialog competitiv”. Este acelaşi răspuns pe care CNADNR l-a oferit în ultimii ani. Licitaţia a fost lansată în primăvara anului 2013, iar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Contractul are o valoare estimată de 7,271 de miliarde de lei fără TVA, pe un drum cu o lungime de 121,19 kilometri.

Lipsa de finanţare pentru această autostradă sau drum expres, în funcţie de ce se va decide pe mai departe, pare să fie singurul impediment pentru construire, aşa cum a declarat, în urmă cu mai multe luni, directorul CNADNR, Cătălin Homor. „Principalele activităţi desfăşurate de concesionar în temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice pentru construcţia şi operarea Drumului Expres/Autostrăzii Craiova – Piteşti, includ: a) Obţinerea finanţării pentru realizarea construcţiei; b) Proiectarea şi elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiilor şi avizelor pentru execuţia lucrărilor; c) Realizarea lucrărilor de construcţie a Drumului Expres/Autostrăzii Craiova – Piteşti; d) Operarea şi întreţinerea Drumului Expres/Autostrăzii Craiova – Piteşti. Durata contractului: 30 de ani”, se arată în tabelul postat pe site-ul CNADNR.

Craiova: Varianta şi centura de ocolire, una aproape gata, alta neîncepută

Varianta de ocolire Craiova Sud are un stadiu de execuţie de 97%, fiind achitată 87% din suma contractului. Acesta are o valoare de 35,91 de milioane de lei fără TVA, pentru o lungime de 6,291 de kilometri. Pentru că în corpul drumului, a cărui execuţie a început la 30 mai 2015, au apărut fisuri, CNADNR a înaintat Proiectul Tehnic de remediere a acestora către Antreprenor. În data de 28.07.2016, Inginerul a instructat Antreprenorul cu privire la reluarea lucrărilor.

În ceea ce priveşte Centura de ocolire Craiova – Varianta Sud (DN 56-DN 55-DN6), cu o valoare de 72,582 milioane de lei, finanţată de la bugetul de stat, aceasta este în faza de revizuire a documentaţiei tehnice. „Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA în data de 3.02.2014. În data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentaţie tehnică (Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie). Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este de 90 de zile de la ordinul de începere (până la data prezentei încă nu s-a emis ordinul de începere)”, se arată pe site-ul CNADNR.

Craiova-Galicea Mare, 97% executat. Galicea Mare-Calafat, 65% executat

Pentru reabilitarea DN56 Craiova-Galicea Mare, km 0+000 – km 47+000, care are o valoare de 187.79 de milioane de lei fără TVA, gradul de execuţie este de 97%. Problemele apărute aici sunt legate de imposibilitatea extinderii contractului de consultanţă, dar şi de anumite blocaje. „Imposibilitatea extinderii contractului de Consultanţă şi Blocaj financiar al Antreprenorului datorită neemiterii/emiterii cu întârziere a Certificatelor Interimare de Plată de către Inginerul Fidic DRDP Craiova. Blocaj tehnic datorită emiterii cu întârziere a aprobărilor asupra proiectului de semnalizare şi aprobărilor de materiale de către DRDP Craiova”, spun cei de la CNADNR. Măsurile luate de acestea au fost întocmirea notelor de fundamentare pentru prelungirea serviciilor de supervizare, iar aprobarea chestiunilor de semnalizare şi siguranţă rutieră se află pe circuitul de avizare al CNADNR.

Pe acelaşi drum, însă pe tronsonul Galicea Mare – Calafat, km 47+000 – km 84+020, gradul de execuţie este de 65%. Problemele întâlnite aici au fost monitorizarea insuficientă a antreprenorului pentru a recupera întârzierile, blocaje financiare din cauza situaţiei bancare şi financiare din Grecia (ţara de origine a antreprenorului). Mai mult, alte motive sunt „imposibilitatea extinderii contractului de Consultanţă şi Blocaj financiar al Antreprenorului datorită neemiterii/emiterii cu întârziere a Certificatelor Interimare de Plată de către Inginerul Fidic DRDP Craiova. Exproprierea suplimentară în zona intersecţiilor (DN56A, DJ561A). Imposibilitatea efectuării plaţilor aferente POIM (Programului Operaţional Infrastructură Mare – n.r.)”. Costurile acestui tronson se ridică la 101,62 milioane de lei fără TVA.

Varianta de ocolire Caracal, gata în decembrie?

Pentru Varianta de ocolire Caracal, un contract în sumă de 41,69 milioane de lei fără TVA şi cu un stadiu de execuţie de 89%, termenul ar urma să fie prelungit până în luna decembrie a acestui an. Contractul de execuţie fusese câştigat de Romstrade, însă a fost reziliat, iar în prezent, de lucrare se ocupă SECOL – Societa Edile Construzioni e Lavori SpA. „Având în vedere că Antreprenorul a fost instructat să execute lucrări la sensurile giratorii care racordează varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimează că termenul de finalizare a lucrărilor va fi prelungit până în decembrie 2016. Motivul întârzierii este datorat realizării unei expertize tehnice a lucrărilor executate în cadrul contractului reziliat şi obţinerea cu întârziere a certificatului de descărcare arheologică pentru cele 2 situri aflate pe amplasamentul lucrării”, au motivat cei de la CNADNR.

Exproprierile, printre motivele ce ţin în loc reabilitarea de pe DN 66

Reabilitarea DN 66 Rovinari-Bumbeşti Jiu, km 48+900 – km 93+500, un contract în valoare de 146,29 milioane de lei, gradul de execuţie este de 93,22%. Problema întâlnită a fost finalizarea exproprierilor pentru parcările de lungă durată. Conform CNADNR, măsurile luate au fost următoarele: „Documentaţia Tehnică necesară promovării proiectului de hotărâre de guvern de expropriere pentru parcările de lungă durată a fost elaborată de către SC IRIMAT CONS SRL. În data de 22 martie, Documentaţia pentru Parcarea de la km 48+900 a fost transmisă către Serviciul Expropriere, Avize şi Acorduri. În data de 7 aprilie, Documentaţia pentru Parcarea de la km 86+010 a fost transmisă către Serviciul Expropriere, Avize şi Acorduri. Direcţia Juridică a transmis Documentaţia pentru obţinerea Hotărârii de Guvern de expropriere către Guvern. Documentaţia de expropriere se află la Ministerul Finanţelor Publice. Termen: Documentaţia este depusă la MFP, ca atare nu se poate estima termenul de soluţionare”.

Contractul privind reabilitarea continuării acestui drum, de la km 93+500 – km 126+000, cu o valoare de 185,64 de milioane de lei, are un grad de execuţie de 78%. Problemele întâlnite aici sunt legate de revizuirea acordului de mediu din zona Mănăstirii Lainici, de modificarea HG nr. 937/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, dar şi scoaterea definitivă fără compensare echivalentă a terenurilor din fondul forestier naţional proprietate privată. Conform CNADNR, „după revizuirea Acordului de Mediu RO-ANPM/ nr. 5/24.04.2013 si completarea HG 937/2013 de expropriere se va asigura demararea procedurii de scoaterea definitivă fără compensare echivalentă a terenurilor din fondul forestier naţional proprietate privată în baza documentaţiei întocmite şi transmisă de către Proiectant”.

Varianta de ocolire Târgu Jiu, ţinută în loc de numeroase motive

În ceea ce priveşte Varianta de ocolire Târgu Jiu, ce costă 151,21 milioane de lei fără TVA, doar 18,3% din lucrare este executată. „Motivul întârzierii în execuţie este cauzat de: mobilizarea deficitară a Antreprenorului, interferenţa proiectului cu imobile (construcţii), identificarea unor retele de utilităţi suplimentare şi a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrării, obţinerea de către un petent a unei Ordonanţe Preşedinţiale de suspendare a lucrărilor pe o parte din amplasament”, spune CNADNR.

Pentru consolidarea viaductului de pe DN7, km 200+615, peste Malul Lacului la Cozia, CNADNR spune doar că execuţia a fost reluată începând cu data de 7 martie 2016. Contractul are o valoare de 12,12 milioane de lei fără TVA şi are un stadiu de execuţie de doar 16%, deşi contractul trebuia să se încheie, teoretic, la data de 1 iulie 2016. Pentru consolidarea DN 7A, km 86+601 – km 105+120, lucrarea a fost reluată începând cu data de 13 martie şi ar trebui să se încheie la 19 noiembrie 2016, deşi are un grad de execuţie de doar 26%. Lucrarea are o valoare de 33,42 milioane de lei. Totodată, pentru consolidarea DN 7, km 239+500 – km 246+230; km 246+300 – km 246+500, o lucrare de 50,89 milioane de lei, proiectul este 77% executat, iar lucrările continuă. Contractul de execuţie ar fi trebuit să se încheie la 1 iulie 2016.

Proiecte neîncepute… în aşteptare

Pentru zona Olteniei, mai sunt patru proiecte care stau să înceapă. Vorbim, în primă fază, despre varianta de ocolire Slatina. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat, iar varianta nouă de traseu a fost avizată în comisia tehnico-economică a CNADNR. În ceea ce priveşte podul pe DN6, km 235+272 peste Amaradia la Craiova, este în curs de aprobare demararea procedurii de achiziţie publică pentru contractul de proiectare şi execuţie. Un alt proiect care încă nu a început este modernizarea DN 67B km 0+000 – km 188+200, cu o valoare de 371,64 de milioane de lei fără TVA, bani asiguraţi de la bugetul de stat. Lucrarea a fost adjudecată de către societăţile SC Strabag & SC Delta ACM. Conform CNADNR, nu s-a emis încă ordinul de începere a execuţiei lucrărilor. La DRDP Craiova este în curs de analizare posibilitatea de reziliere a contractului din cauza neîndeplinirii de către antreprenor a condiţiilor contractuale (constituire garanţie de bună execuţie).

Nu în ultimul rând, în listă mai găsim şi reabilitarea sectiunii DN6 Alexandria – Craiova (lot 2 km 132+435 – km 185+230). Valoarea estimată a contractului este de 285, 84 milioane de lei. Conform CNADNR, a fost aprobată fazarea proiectului.

 

sursa foto: radiotimisoara

© 2022. Toate drepturile rezervate.