Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Ambulatoriul de la SCJU Craiova, supus, în viitor, unor noi lucrări

Publicat

pe

Consiliul Judeţean Dolj a scos la licitaţie, recent, lucrările suplimentare pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. Conform domcumentaţiei de atribuire, vor fi făcute mai multe lucrări care constă, printre altele, în dărâmări, extinderi, închideri, dar şi în realizarea de noi scări pentru evacuare. Toate acestea pentru ca ambulatoriul să poată îndeplini condiţiile de performanţă specifice normelor de securitate la incendiu.

Consiliul Judeţean Dolj a scos la licitaţie contractul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova – lucrări suplimentare”, care are o valoare totală estimată de 1.625.863,20 lei fără TVA. Lucrările vizează, în mare, intrarea în legalitate a ambulatoriului de specialitate în ceea ce priveşte securitatea la incediu.

Dărâmări, extinderi şi relocări

Studiind documentaţia de atribuire, vom afla că vor fi realizate noi lucrări, printre care şi demolări, astfel încât accesul, evacuarea şi protecţia împotriva incendiilor să fie realizate mai bine. Spre exemplu, la parter „se va dărâma peretele încăperii Pediatriei 1 pentru a se realiza holul de acces către calea de evacuare exterioară. Pediatria 1 se va reloca în locul Pediatriei 2. Pediatria 2 se va reloca în locul Salonului de Consultaţii, iar holul 02 se va închide cu un perete de compartimentare din gips-carton, dotat cu acces printr-o uşă şi va deveni Salon de Consultaţie (…) Se va extinde holul 3 (aflat între axele H şi I) prin desfacerea unor pereţi ai grupului sanitar (aflat între axele G şi H) pentru a se face accesul către scara de ieşire aflată între axele F şi G (…) Între tronsoanele IV şi VII se va realiza un perete de compartimentare din gips-carton, termoizolat. Acestuia i se va asigura o uşă dublă de acces, pentru a separa zona ‘ambulatoriu copii’ de zona ‘ambulatoriu adulţi”, se arată, printre altele, în documentaţie.

Două scări exterioare noi şi lucrări la instalaţii

Mai mult, toate uşile de acces către căile de evacuare vor fi dotate cu bară antipanică şi sistem autoînchidere montat la partea superioară. „Se vor executa, de asemenea, pereţi din zidărie de BCA pentru realizarea compartimentării de incendiu faţă de clădirea spital, conform planşe. Golurile de uşi în pereţii antifoc vor fi protejaţi cu uşi metalice rezistente la foc 90 minute, cu autoînchidere (…) Pentru evacuarea persoanelor de la parter la nivelul terenului se vor executa două scări exterioare din beton armat, în două rampe”, se mai spune în documentaţie.

Vor executate şi lucrări la instalaţii, dintre care amintim lucrări de completare şi refacere a instalaţiilor electrice conform cu noile compartimentări, înlocuirea coloanelor de hidranţi pe nivelul parterului şi etajului, dar şi refacerea parţială a conductelor de evacuare a apelor pluviale de pe terasă.

Lucrările sunt realizate pentru ca ambulatoriul să fie în regulă din punct de vedere al securităţii la incendiu

Într-un răspuns transmis Jurnalului Olteniei, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” au explicat că ambulatoriul a trecut printr-un raport de expertiză tehnică privind securitatea la incendiu. Aceasta a avut ca obiect „stabilirea măsurilor, criteriilor şi nivelurilor de performanţă privind cerinţa esenţială ‘securitate la incendiu’ ce trebuie să le îndeplinească imobilul ambulatoriului pentru respectarea reglementărilor tehnice în vigoare”. Mai mult, spun cei de la ISU, „prin raportul de expertiză, expertul tehnic propune lucrările ce trebuie realizate astfel încât clădirea ambulatoriului să poată îndeplini condiţiile de performanţă specifice normelor de securitate la incendiu privind construcţiile şi instalaţiile pentru activiăţi spitaliceşti (ambulatoriu fără locuri de spitalizare), de depozitare, administrative şi tehnice”.

Ambulatoriul, prelungit până la 31 august 2017

Reamintim că de la CJ Dolj s-a prelungit acest proiect pe fonduri europene până la data de 31 august 2017. „Motivele pentru care îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora nu s-a putut realiza până la 30.06.2016 s-au datorat, pe de-o parte, dificultăţilor întâmpinate în contractarea execuţiei lucrărilor şi, pe de altă parte, problemelor generate de neîndeplinirea, sau împlinirea defectuoasă, a obligaţiilor contractuale de către prestatorii de servicii de proiectare, situaţii ce nu au fost sub controlul beneficiarului, Consiliul Judeţean Dolj”, se arată în hotărârea de consiliu judeţean. Tot acolo mai este menţionat că, „pentru asigurarea funcţionalităţii proiectului, pe lângă execuţia unor lucrări suplimentare solicitate de către ISU Oltenia în vederea îndeplinirii cerinţei legale de constituire a Ambulatoriului de specialitate într-un compartiment distinct de incendiu, faţă de restul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”.

© 2021. Toate drepturile rezervate.