Slatina. Continuă distribuirea pachetelor cu alimente pentru persoanele defavorizate

Primăria municipiului Slatina continuă acţiunea de distribuire a pachetelor cu alimente către beneficiarii Programului operaţional ”Ajutorarea persoanelor defavorizate”. Astfel, în această săptămână, sunt aşteptaţi săşi ridice pachetele cu alimente pensionarii din municipiu ale căror drepturi băneşti obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv.  

Distribuirea are loc tot la cantina Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” de pe strada Drăgăneşti, nr. 25, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.
.
Fiecare beneficiar primeşte câte o cutie cu alimente (8,8 kg/cutie). Conţinutul fiecărui pachet constă în:
1. Făină albă de grâu ……………………. 1 kg.
2. Mălai ……………………………………… 2 kg.
3. Paste făinoase …………………………. 400 g.
4. Ulei ……………………………………….. 2 litri
5. Zahăr …………………………………….. 1 kg.
6. Conservă carne de vită ………………. o cutie de 300 g.
7. Conservă pateu de ficat de porc …….o cutie de 200 g.
8. Orez ……………………………………… 1 kg.
9. Conservă de pastă de tomate ………. o cutie de 400 g.
10. Fasole boabe …………………………. o pungă de 500 g.
.
Distribuirea alimentelor va continua până pe data de 5 august, după următorul calendar:
– 18-22 iulie: pensionari (toate categoriile);
– 25-29 iulie: persoanele cu handicap grav şi accentuat;
– 1-5 august: alte persoane care nu sunt incluse în categoriile enumerate şi care sunt în evidenţa Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Slatina.
Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiari sau reprezentanţii legali ai acestora, de la punctul de distribuţie mai-sus menţionat, pe baza actului de identitate şi a documentului din care rezultă apartenenţa beneficiarului la una din categoriile enumerate. Reprezentanţii legali vor prezenta, în plus, actul propriu de identitate şi documentul prin care s-a instituit reprezentarea. Documentele prezentate, trebuie să fie valabile la data distribuţiei.

Populare

Recomandări