Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Acţiune în instanţă împotriva foştilor directori de la Pieţe

Publicat

pe

Primăria le cere banii pe care i-au plătit pe mobilier şi aparate de aer condiţionat

Primăria Craiova încearcă să scoată peste 21.000 lei de la foştii directori ai SC Pieţe şi Târguri SRL, Cătălin Resceanu şi Gabriel Șerban, bani cu care aceştia au achiziţionat aparate de aer condiţionat, mobilier pentru societate, dar şi o uşă, pe motiv că au încălcat OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, OUG 34/ 2009, care interzicea achiziţia de mobilier şi aparatură birotică şi OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. 8.622 lei îi sunt ceruţi lui Cătălin Resceanu şi 13.200 lei lui Gabriel Șerban.

Primăria s-a mai îndreptat în instanţă împotriva celor doi, dar a pierdut, pe motiv că acţiunea în instanţă nu a fost făcută prin Adunarea Generală a Asociaţilor.

Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local a fost introdus un proiect de hotărâre privind „mandatarea reprezentantului pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea promovării acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori ai societăţii pentru daunele aduse S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. (…) Cu adresa nr. 10433/11.07.2016 emisă de S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 11/11.07.2016 , se înaintează raportul nr. 10432/11.07.2016 prin care se propune aprobarea promovării acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., Cătălin Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban precum şi desemnarea persoanei însărcinate să exercite acţiunea în justiţie. De asemenea, cu adresa nr. 10488/12.07.2016 emisă de S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 13/12.07.2016 se înaintează raportul nr. 10487/12.07.2016 ce reprezintă o completare a raportului privind aprobarea promovării acţiunii în răspundere contra administratorilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., precum şi desemnarea persoanei însărcinate să exercite acţiunea în justiţie”.

Municipalitatea arată că în urma unui control efectuat la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de ANAF Craiova, în perioada 07-29.11.2013, s-a constatat că în cursul anului 2012, societatea a achiziţionat mobilier şi aparatură birotică, în sumă totală de 21.822,12 lei, fără TVA.

“Organul de Inspecţie Fiscală a reţinut că toate aceste achiziţii de mobilier şi aparatură birotică , înregistrate în contul 3031- Materiale de natura obiectelor de inventar, au fost efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv OUG nr. 55/2010, OUG nr. 34/2009 şi OUG nr. 79/2008. La data de 17.12.2013 , prin notificările înregistrate sub nr. 26787/17.12.2013 şi nr.26786/17.12.2012 au fost încunoştiinţaţi foştii administratori Cătălin Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban de raportul organului fiscal în vederea achitării sumelor precizate”, se arată într-un raport al Primăriei.

În urma constatărilor ANAF, Primăria s-a îndreptat în instanţă împotriva celor doi foşti directori de la Pieţe, dar a pierdut.

“În acest sens, în cadrul procedurii prealabile de mediere cu privire la recuperarea sumelor de 13.200 lei , respectiv 8.622 lei au fost încheiate procesele verbale de informare nr. 165/13.05.2014 şi nr.166/13.05.2016 şi înregistrate la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. sub nr. 11203/20.05.2014 , respectiv nr. 11202/20.05.2014.

Prin urmare, la data de 08.07.2014 s-au promovat acţiuni în pretenţii ce au format obiectul dosarelor înregistrate pe rolul Tribunalului Dolj -Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr.10231/63/2014 şi nr.10232/63/2014, prin care s-a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea celor doi administratori ai S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. , numiţii Cătălin Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban, la plata sumelor constatate de Organul de Inspecţie Fiscală ca fiind prejudiciul adus societăţii pentru achiziţiile reprezentând mobilier şi aparatură birotică efectuate în mod nelegal , în perioada în care aceştia au îndeplinit funcţia de administrator al societăţii. Prin sentinţa civilă nr. 8342/17.06.2015 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr.4392/215/2015 , rămasă definitivă prin decizia nr. 224/28.03.2016 pronunţată de Tribunalul Dolj , în acelaşi dosar, instanta a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant legal a administratorului care a promovat acţiunea pe considerentul că potrivit art. 155 din Legea nr. 31/1990, acţiunea în răspundere contra fondatorilor , administratorilor , directorilor , respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere , precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate societăţii prin încălcarea îndatoririlor lor fată de societate aparţine Adunării Generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112 şi tot această este cea care desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie. Având în vedere aspectele reţinute de instanţă de judecată în considerentele hotărârii este necesar mandatarea de către Consiliul local al Municipiului Craiova a administratorului societăţii să promoveze acţiunile civile şi totodată desemnarea unui reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru a vota aprobarea promovării acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori Cătălin Ionuţ Resceanu şi Gabriel Costel Şerban pentru daunele aduse societăţii prin efectuarea de achiziţii reprezentând mobilier şi aparatură birotică, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în document.

Pe 21 iulie, consilierii locali vor decide dacă aprobă sau nu mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, Pîrvu Nelu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aprobarea promovării acţiunii în răspundere civilă contra foştilor administratori, împuternicirea administratorului societăţii să promoveze acţiunile civile şi promovarea acţiunii în răspundere civilă.