Conecteaza-te cu noi

Oltenia

Slatina. Se distribuie ajutoarele pentru persoanele defavorizate

Publicat

pe

Primăria municipiului Slatina a anunţat demararea acţiunii de distribuire a pachetelor cu alimente către beneficiarii Programului operaţional ”Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

Astfel, începând de astăzi şi până pe 5 august, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00, un număr de aproximativ 5.700 de pachete cu alimente vor fi distribuite către persoanele defavorizate de pe raza oraşului, punctul de repartizare fiind cantina Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” de pe strada Drăgăneşti, nr. 25.

Este vorba despre un număr de 5.682 cutii cu alimente, fiecare beneficiar urmând să primească câte o cutie (8,8 kg/cutie).

„Pentru evitarea aglomerării la locul de distribuţie, precum şi pentru limitarea timpului de aşteptare pentru beneficiari, distribuţia pachetelor cu alimente se va realiza în baza unui calendar anexat prezentului comunicat de presă. Primele categorii de persoane care vor intra în posesia alimentelor sunt familiile beneficiare de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei, urmând ulterior ca, în fiecare săptămână, să fie introdusă o nouă categorie de beneficiari, păstrându-se ordinea prezentată la art. 3 din H.G. nr. 799/2014, cu modificările şi completările ulterioare”, a anunţat Primăria Slatina.

 

Categoriile de beneficiari sunt următoarele:

-familiile beneficiare de ajutor social;

-familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;

-şomerii cu indemnizaţie lunară cel mult egală cu 450 lei, precum şi şomerii neindemnizaţi;

-toate categoriile de pensionarii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

-persoanele cu handicap grav şi accentuat – adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

-persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, aflate în evidenţa Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Slatina şi care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus.

De precizat faptul că, pentru persoanele netransportabile, Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina va asigura livrarea pachetelor cu alimente la domiciliul acestora, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane la numărul de telefon – 0249/418.663.

 

Conținut pachet:

Fiecare beneficiar (precum şi membrii familiilor beneficiare de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei) va primi câte un pachet (greutate 8,800 kg), sigilat, care conţine:

-Făină albă de grâu ……………………. 1kg

-Mălai ……………………………………… 2 kg

-Paste făinoase ………………………….. 400 g

-Ulei ………………………………………… 2 litri

-Zahăr ……………………………………… 1 kg

-Conservă carne de vită ……………… o cutie de 300 g

-Conservă pateu de ficat de porc ……o cutie de 200 g

-Orez ………………………………………… 1 kg

-Conservă de pastă de tomate ………. o cutie de 400 g

-Fasole boabe …………………………….. o pungă de 500 g

 

Calendar distribuire pachete

6 – 8 iulie, între orele 08.00 – 16.00

familiile beneficiare de ajutor social

familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

11 – 15 iulie, între orele 08.00 – 16.00

șomeri indemnizați și neindemnizați

familiile beneficiare de ajutor social

familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

18 – 22 iulie, între orele 08.00 – 16.00

pensionari (toate categoriile)

25 – 29 iulie, între orele 08.00 – 16.00

persoanele cu handicap grav şi accentuat

1 – 5 august, între orele 08.00 – 16.00

alte persoane care nu sunt incluse in categoriile enumerate și care sunt în evidența Direcției Protecție și Asistență Socială

 

Precizări:

Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate mai sus, beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.

Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiari sau reprezentanţii legali ai acestora, de la punctul de distribuţie pe baza actului de identitate şi a documentului din care rezultă apartenenţa beneficiarului la una din categoriile enumerate.

Reprezentanţii legali vor prezenta, în plus, actul propriu de identitate şi documentul prin care s-a instituit reprezentarea. Documentele prezentate, trebuie să fie valabile la data distribuţiei. Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare distribuţiei, cu excepţia cazurilor când în luna de distribuţie au avut loc modificări ale pensiilor.

 

 

 

Continue Reading

© 2021. Toate drepturile rezervate.