Conecteaza-te cu noi

Economie

Cîrjan vine cu scutiri la impozite

Publicat

pe

Contribuabilii, persoane fizice şi juridice, ar putea fi scutiţi de plata majorărilor de întârziere către bugetul local, dacă va fi aprobat de consilierii locali un proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan. Iniţiatorul proiectului, viceprimarul Daniel Cârjan, propune ca pentru perioada 1 august – 30 septembrie, contribuabilii să fie scutiţi de la plata creanţelor bugetare accesorii, respectiv a majorărilor de întârziere dacă achită integral obligaţiile principale restante aferente anilor precedenţi şi anului în curs ori amenzile. În proiect se arată că în categoria creanţelor bugetare accesorii, majorări de întârziere, sunt cuprinse: majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor cuvenite bugetului local al municipiului Drobeta Turnu Severin, calculate până la data plăţii integrale a debitelor precum şi pentru neplata la termen a chiriilor, redevenţelor şi majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de către inspectorii fiscali, pentru impozite şi taxe, calculate până la data plăţii integrale a debitelor.

„Pentru a beneficia de scutirea la plată, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice vor depune o cerere motivată la Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, secretariatul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale. La cerere prevăzută în Anexa nr. 1 se vor ataşa documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 1, respectiv dovada achitării (ordine de plată, chitanţe, compensare)”, spune viceprimarul Daniel Cîrjan.

Proiectul de hotărâre a fost despus la secretariatul Primăriei Drobeta Turnu Severin şi dacă va trece de votul consilierilor locali ar putea intra în vigoare începând cu data de 1 august 2015.

 

Continue Reading