Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vâlcea

Home Actualitate Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vâlcea
Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vâlcea

În perioada 10 – 13 iunie 2014, activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Astfel, au fost primite 143 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, din care una privind eliberarea de paşaport cu stabilirea domiciliului în străinătate şi 73 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 86 de paşapoarte simple electronice şi 72 de paşapoarte simple temporare, iar 140 de paşapoarte simple electronice şi 75 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor.

Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, şapte au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, iar 65 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare. A fost primită o cerere privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate cinci adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea şi s-a primit o cerere pentru eliberarea unei adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

Totodată, s-au primit ordine de interzicere a părăsirii ţării/localităţii şi dispoziţii de revocare a urmăririi generale privind cetăţeni cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea.
A fost instituită măsura de suspendare a dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru doi cetăţeni români şi au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a altor doi, toţi patru cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, nu au fost sancţionate contravenţional persoane privind regimul paşapoartelor.