CAS Dolj continuă seria verificărilor

În luna februarie, CAS Dolj a efectuat  28 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale. S-au efectuat 12 acţiuni de control tematic la furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară în urma cărora s-au constatat următoarele deficienţe: au fost identificaţi pensionari care au beneficiat  nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună.

Aceştia au declarat  în scris că nu au alte venituri suplimentare pensiei, deşi figurau în evidenţele ANAF cu venituri impozabile. Compensarea suplimentară de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90% prescrise de medicii de familie  pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii, se va recupera de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea.
Totodată, au fost prescrise medicamente compensate cu 90% de către medicii de familie, fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de acestia. Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%.
Mai mult decât atât, nu a fost respectată obligaţia contractuală privind utilizarea formularelor tipizate obligatorii,  în sensul că nu se folosesc formularele de Cereri de transfer, Fişa de consultaţii medicale, fiind aplicată sancţiunea contractuală  Avertisment scris.

Nu s-au respectat protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind aplicată sancţiunea contractuală Avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat. Un medic de familie nu a fost prezent la program şi a fost sancţionat cu Avertisment scris. De asemenea, au fost identificate consultaţii medicale raportate de  medicii de familie pentru pacienţii care se aflau internaţi în unităţi sanitare cu paturi, care au fost imputate medicilor respectivi şi s-a aplicat măsura diminuării valorii minime garantate a punctului per capital pentru lunile respective, cu 10%.
A declarat Cristina Mîndreci, expert relaţii publice în cadrul CAS Dolj

Policlinica Buna Vestire Craiova

La furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu au fost efectuate cinci controale tematice,  constatându-se  că   nu se respectă obligaţia contractuală prevăzută la art.  7, litera b) din contract, conform căreia, în cazul în care nu deţin în stoc medicamentele de pe prescripţia medicală, aprovizionarea cu acestea trebuie să se facă numai la solicitarea scrisă a pacientului, aplicându-se sancţiunea contractuală Avertisment.

Nereguli şi la furnizorii de servicii clinice

Verificări au fost efectuate şi la furnizorii de servicii clinice, unde  s-au desfăşurat  trei acţiuni de control tematic, constatându-se  următoarele deficienţe: raportarea unor servicii medicale clinice pentru pacienţii care erau internaţi în spital, dispunându-se măsura recuperării contravalorii serviciilor medicale  clinice  şi diminuarea  valorii minime garantate a punctului per serviciu pentru lunile respective,  cu 10%; nerespectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind aplicată sancţiunea Avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

Nerespectarea art.7, punctul 7 din contractul de furnizare de servicii medicale, conform căruia furnizorii sunt obligaţi să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate, fiind aplicată sancţiunea Avertisment scris, constituie o altă măsură luată împotriva deficienţelor înregistrate la furnizorii de servicii medicale. Totodată, nerespectarea art. 7, pct 25 din contract,  conform căruia medicul specialist este obligat să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală şi să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, aplicându-se sancţiunea Avertisment scris, şi diminuarea cu 10 % a valorii minime garantate a punctului  pentru luna în care s-au identificat aceste situaţii, precum şi nerespectarea art. 7, punctul  33 din contract, conform căruia furnizorul are obligaţia  să raporteze, în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi, lunar, mişcarea acestora, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, fiind aplicată sancţiunea  Avertisment scris, au fost alte nereguli înregistrate.
A precizat Cristina Mîndreci, expert relaţii publice în cadrul CAS Dolj

Concedii medicale acordate «pe ochi frumoşi»

A fost verificat tematic un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – paraclinic, constatându-se că sunt respectate obligaţiile contractuale. De asemenea, a fost verificat tematic un furnizor de dispozitive medicale  şi s-a constatat  că acesta respectă obligaţiile contractuale.

Alte şase controale inopinate au avut loc la furnizorii de servicii medicale care au eliberat concedii medicale şi au fost identificate concedii medicale acordate la o dată ulterioară datei la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune, încălcându-se astfel art. 17, pct.   (2^1)  din Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, dispunându-se măsura refuzării la plată a indemnizaţiillor aferente certificatelor medicale respective.

De asemenea, s-a constatat că distribuirea carnetelor  medicilor curanţi din clinicile spitalelor,  se efectuează cu încălcarea art. 8 pct. (2), din Ordinul  MS/CNAS  233/125/2006, pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, urmând ca unităţile sanitare să-şi remedieze  aceste disfunctionalităţi.

Populare

Recomandări

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor s-a înscris în AUR

Fiica fostului lider al Partidului România Mare, Lidia Vadim...

Doi tineri, prinși drogați la volan

Polițiștii doljeni au acționat, în ultimele 24 de ore,...

A debutat a doua ediție a competiției sportive „Olimpiada de fotbal“

Cea de-a doua ediție a competiției sportive „Olimpiada de...

Apple va avea propriul motor de căutare, bazat pe inteligență artificială

Dispozitivele Apple vor avea pe viitor un motor de...